Minder importen door verhoogde transportkosten en daling koopkracht

Er is sprake van verminderde bestellingen op importen. Import van goederen vooral uit China zal de komende maanden dus ook een sterke daling vertonen. Vanwege de sterke verhoging van de transportkosten van containers en de sterke daling van de koopkracht bij de bevolking hebben importeurs minder importorders geplaatst. Ze vrezen dat door de sterke verhoging van de transportkosten van containers en daarmee de prijzen voor de consument, ze met hun producten opgescheept zullen zitten.

Vanwege de sterke koopkrachtdaling bij de bevolking  zullen de consumentenprijzen “onbetaalbaar” zijn. Dit zegt Harry Sooklall, voorzitter van de AKMOS (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname).

Container schaarste  

De wereldhandel ligt sinds enige maanden in de greep van een ernstige schaarste aan containers. Dit heeft haar oorzaak onder meer in de gestegen vraag in de wereld naar goederen. Na een lange periode van inkrimping in de wereldhandel vanwege de Covid-19 pandemie, is er sinds enige maanden weer sprake van een stukje opleving.  Er is hierdoor een ernstige verstoring ontstaan in de “supply chain”.

Duizenden containers bevinden zich op schepen op zee wachtend om havens aan te doen. De afhandeling in de havens loopt echter ernstige stagnaties op vanwege de toename van het volume aan containers. Vanwege de verstoring in de “supply chain” stapelen de containers zich bij duizenden op bij de zogeheten “inland” vrachthubs in de VS, Europa en Azië waar bedrijven de grootste moeite hebben om de enorm toegenomen stroom van vrachtcontainers af te handelen. Door deze ernstige verstoring in de “supply chain” zitten producenten en fabrikanten van goederen bijna overal in de wereld met overvolle magazijnen en opslagplaatsen. Volgens kenners van de import en export is het een hele klus om een importorder te plaatsen, omdat de exporteurs aan de andere kant van de handel geen containers beschikbaar hebben. Indien ze die wel hebben zijn de kosten “sky high”.

Kosten “sky high”

De transportkosten van een 20 ft container is van gemiddeld US$ 2.500 gestegen naar US$ 15.000, en die van een 40 ft container is gestegen van US$ 3.500 naar US$ 20.000. Een enorme stijging die zonder meer zijn weerslag heeft op de prijzen van geïmporteerde goederen.

Harry Sooklall zegt, dat de komende maanden vooral de import van zogeheten “consumers” producten, zoals huishoudelijke producten, een  sterke daling zullen vertonen. De lokale handel zal het met oude voorraden doen. “Hard ware” producten, zoals bouwmaterialen, zullen  bij import zeker in prijs stijgen. Voor bedrijven en ondernemingen in  Suriname komen deze ontwikkelingen bovenop de reeds bestaande situatie als gevolg van de financieel economische crisis en de Covid-19 pandemie.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: