Formele samenwerking directoraat Sportzaken en bestuursdienst Nickerie

De formele samenwerking tussen het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de bestuursdienst van Nickerie onder leiding van districtscommissaris Senrita Gobardhan is een feit. Dit werd vrijdag 13 augustus bekrachtigd op het districtscommissariaat door het tekenen van een intentieverklaring en de overhandiging van het Gericht Nationaal Sportbeleid. Dit bericht het ministerie maandag 16 augustus.

Directeur Gordon Touw Njie Tjouw, die een werkbezoek bracht aan het district, complimenteerde het district met de actieve participatie van beweging zoals hij dat heeft gezien, met het dagelijks afzetten van een deel van de straten rond het Willemsplein om te wandelen of joggen en de fietsentocht op de verjaardag van het district. Hij ziet deze activiteit als een duidelijk signaal, dat het district ondanks de Covid-pandemie het belang van bewegen inziet voor de gezondheid van de burgers. Hij vroeg ook extra aandacht voor de private partnership gedachte voor het creëren van een win-win situatie met de private sector van het district. 

Voor districtscommissaris Gobardhan zijn de verpauperde accommodaties, te weten de indoorsporthal en het algemeen zwembad, vanaf haar aantreden een doorn in het oog. Zij hoopt met deze samenwerking een doorstart te maken met de voorbereidingen van de renovatie van beide sportaccommodaties die naar haar zeggen een belangrijke voorwaarde zijn voor de sportontwikkeling van de totale gemeenschap van het district. Zij staat daarom achter de planmatige aanpak, die de sportdirecteur heeft geschetst binnen het decentralisatieproces.

Voorts is de districtscommissaris bereid de resources waarover het districtsbestuur beschikt in te zetten om de sportontwikkeling op gang te brengen, zodra het sein wordt gegeven dat de activiteiten geïntensiveerd mogen worden. Ter stimulering van de activiteiten heeft directeur Touw Njie Tjouw wat sportmateriaal overhandigd aan de distritscommissaris.

Behalve deze activiteit heeft de delegatie van Sportzaken uit Paramaribo ook een werkbezoek gebracht aan de districtsafdeling om uitleg te geven van het decentralisatieproces en het personeel een hart onder de riem te steken om, ondanks de precaire financiële situatie en de Covid pandemie, het niet op te geven maar zich in te zetten voor de sport – en recreatiegemeenschap. 

Voorts zijn bezoeken gebracht aan een aantal organisaties en instanties. Als laatste tussenstop heeft de delegatie een bezoek gebracht aan het Zuster Dankerscentrum voor mensen met een speciale hulpvraag. Hier heeft de beleidscoördinator van Sportzaken, Wilfred Gallant, een persoonlijke financiële donatie overhandigd, wat zeer wenselijk was. De overige organisaties hebben allen een sportpakket ontvangen, dat zal worden ingezet voor de doelgroep.

Ook in Wageningen werd de sportsituatie bekeken en ook daar zal met de rehabilitatie van de fysieke structuren ter hand moeten worden genomen voor het welzijn en de verdere (sport)ontwikkeling van de mens daar.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: