Minister Walden: “We moeten niet onverantwoord aan de pomp subsidiëren”

De regering subsidieert momenteel de prijs van benzine aan de pomp voor zowel unleaded als diesel. Echter is zij ook bezig deze subsidie af te bouwen. Volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zullen middelen van de staat zoveel mogelijk op de juiste manier besteed moeten worden.

“We moeten niet onverantwoordelijk aan de pomp subsidiëren”, aldus de bewindsvrouwe vrijdag 13 augustus tijdens een regeringspersconferentie. Zij ging daarbij met een presentatie in op de totstandkoming van de pompprijs en gaf met statistieken de veranderingen op de wereldmarkt aan en de effecten daarvan op de prijzen.

Ze benadrukte, dat momenteel de bruto government take niet wordt geïnd. De netto government take, die voor diesel SRD 3,15 zou moeten zijn, is voor augustus slechts SRD 1,86 cent, hetgeen betekent dat de staat met subsidie inkomt.

De pompprijs bestaat uit de componenten wereldmarktprijs en winstmarge. De wereldmarktprijs is de gemiddelde prijs over een periode van 30 dagen. De component bedrijfsmarge of winstmarge is bedoeld om de kosten van de oliemaatschappijen en servicestations te helpen dekken voor hun bedrijfsuitvoering. 

De prijs zonder government take zou bij diesel SRD 16,09 zijn, wat inhoudt dat er in principe nog 3 SRD bijgeteld zou moeten worden om te komen tot de pompprijs. Echter, de regering subsidieert deze prijs zoveel mogelijk. Dit is ook bij unleaded het geval. Er wordt niet alleen government take geïnd, maar zelfs bijgesubsidieerd. De SRD 3,50 die in feite voor een liter unleaded geïnd zou moeten worden, gebeurt niet. Daarentegen komt de staat in met SRD 1,49 cent, wat neerkomt op ongeveer SRD 5 aan subsidie. Superunleaded wordt niet gesubsidieerd. Minister Walden gaf aan dat er voor diesel SRD 3,05 government take geïnd zou moeten worden. 

De afgelopen periode is er een stijgende trend voor wat betreft de wereldmarktprijs met momenten van daling. Gemiddeld zijn de brandstofprijzen met 10 US cent gestegen over een periode van 30 dagen. De bewindsvrouwe rekent voor dat 10 US cent x SRD 21 voor de US dollar in feite de gemiddelde stijging van de afgelopen maanden is geweest. De regering stelt echter een gemiddelde prijs vast. Dit effect is voor zowel unleaded als diesel. 

Aangetoond werd dat bij unleaded de prijs zonder government take SRD 17,44 had moeten zijn. Met te innen government take zou deze prijs op 21 SRD komen. Echter zou dit iets moeilijker betaalbaar zijn, ook omdat het gros van de autobezitters meer unleaded gebruikt dan diesel. Er wordt SRD 5 gesubsidieerd, waardoor de prijs aan de pomp momenteel SRD 15,95 is. Bij diesel had de pompprijs SRD 19,24 moeten zijn, maar ook hier komt de staat in met een korting. De prijs aan de pompprijs is hierdoor vastgesteld op SRD 17,95. 

Volgens minister Walden was de subsidie in de afgelopen maanden hoger per liter dan momenteel het geval is. Indien de prijs bij SRD 15 zou blijven dan zou de staat op maandbasis moeten inkomen met SRD 60 tot 62 miljoen. “Het zou geen verantwoordelijke besteding zijn van staatsmiddelen. We kunnen niet blijven subsidiëren aan de pomp. Wij moeten verantwoordelijk omgaan met staatsmiddelen”, aldus de bewindsvrouwe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: