Minister Amoksi legt formeel bezoek af aan Korps Brandweer Suriname

Het is de regering menens om aan zaken te voldoen zodat het brandweerkorps zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Deze boodschap gaf minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vrijdag 13 augustus tijdens zijn formeel bezoek aan het Korps Brandweer Suriname. Hij zal zich ervoor inzetten groepen binnen het korps bij elkaar te brengen.

Minister Amoksi kreeg tijdens een rondleiding ook een indruk van de situatie bij het korps.

De bewindsman merkte op dat het werk van de brandweer een gevaarlijk beroep kan zijn en is zich er terdege van bewust, dat het momenteel onder niet ideale omstandigheden gebeurt. Hij herinnerde eraan, dat het versterken van de veiligheid binnen de grenzen van het land een van de directe en noodzakelijke maatregelen is in de urgentiefase van zoals opgenomen in het regeerakkoord 2020-2025. Daarvoor zullen ook de verschillende korpsen versterkt worden. De brandweer zal als first responder moeten optreden en daarvoor zal een kader ontwikkeld moeten worden. De bewindsman denkt ook aan het innoveren van het korps. 

Minister Amoksi herinnerde aan het project ‘Integrale Veiligheid’ dat hij in 2010 heeft helpen coördineren en waarin het brandweerkorps ook betrokken was. Hij benadrukt dat de brandweer – om goed te kunnen functioneren – onderlinge betrokkenheid, een sterke teamgeest en fitte brandweerlieden nodig heeft. Verder zijn open communicatie en doorgroeimogelijkheden van belang alsook opleidingen en trainingen om de paraatheid van de brandweer te garanderen. De bewindsman acht reguliere opleidingen noodzakelijk en zegt dat verzoeken voor bijzondere bevorderingen hem niet makkelijk zullen passeren. Hij legde in deze de nadruk op het in stelling brengen van het overlegorgaan binnen het korps. 

De bewindsman had ook een gesprek met de korpsleiding, waaronder brandweercommandant Radjen Jakhari en het bondsbestuur. Hij zegt op de hoogte te zijn van de turbulente tijden binnen de vakbond en heeft zich voorgenomen groepen bij elkaar te brengen. “Voor groei is er rust nodig”, aldus minister Amoksi. Volgens hem zullen de uitdagingen op elk gebied aangepakt worden. De samenwerkingen nationaal en internationaal – met Frans-Guyana en Haaglanden in Nederland – zullen gecontinueerd en uitgediept worden.

Brandweercommandant Jakhari legde tijdens zijn toespraak een aantal zaken op het bord van de bewindsman, zoals trainingen, aankoop van materiaal en materieel, renoveren en bouwen van kazernes, vervangen van de verouderde telefooncentrale alsook goed opgeleid en geoefend personeel. Volgens de KBS-voorman streeft het korps naar het behalen van topprestaties met gemotiveerd personeel alsook naar minder slachtoffers door brand.

Op internationaal niveau staan vruchtbare samenwerkingen vanwege Covid-19 momenteel op een laag pitje. Hij benadrukte dat om zorg te bieden aan de samenleving er randvoorwaarden zijn. “We hebben samen uitdagingen voor ons liggen. We zijn ervan overtuigd dat de goede samenwerking gecontinueerd wordt”, richtte hij zich tot de bewindsman.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: