Meer keuzes in de onderwijsvernieuwing

Tijdens de regeringsconferentie vrijdag 13 augustus zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, dat het allemaal teveel is om uit te leggen wat er op welke datum gaat gebeuren. ‘Het staat op onze website en iedereen kan dus nagaan wanneer er repetities zijn, wanneer er examens zijn, wanneer de school sluit, wanneer de vakantie begint en wanneer de school weer open gaat.’ De vakantieregeling geldt vanaf de kleuterschool tot en met het VOS, ook is informatie daarover op de website te vinden, zei Levens. 

Levens stelde, dat verder ook duidelijk is aangegeven hoe de doorstroming werkt. Op de MULO gaat men niet meer werken met berekende vijven. Wat gedaan zal worden is het introduceren van een puntenstelsel. Ook is alle informatie daarover op de website te vinden. ‘U moet alleen kiezen wat voor u interessant is, anders is de informatie veel te veel.’

De minister gaf aan, dat er twee belangrijke ‘tracks’ zullen komen, namelijk de beroepen track en de academische track, en beide zijn volgens haar even belangrijk. ‘Iemand die begint bij het lager beroepsonderwijs die gaat zonder dat er teveel drempels en obstakels zijn naar het middelbaar beroepsonderwijs als hij of zij goed presteert. En van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs en daarna naar een master in zijn beroep, vervolgens naar een doctor’s degree in zijn beroep. Dat is de beroepen hoofdweg. De academische hoofdweg is van de lagere school naar de MULO en van daaruit naar de middelbare school en dan naar de universiteit en dan kun je ook daar je doctor’s degree halen. Beroeps- en academische titels krijgen dezelfde levels.’ De minister benadrukte, dat die informatie ook op de website te vinden is. 

‘Beroepen hoofdweg niet voor domme kinderen’

‘Voor ouders is het belangrijk om te weten, dat de beroepen hoofdweg niet bestemd is voor domme kinderen, want die gaan de beroepen hoofdweg niet kunnen volgen. Het is even belangrijk als de academische hoofdweg. Dat is het grote verschil in de hele onderwijsvernieuwing, dat we alle talenten gaan gebruiken. En een laatste bijzonderheid van de onderwijsvernieuwing is dat er meer keuzes komen.’ 

Er zullen niet meer twee richtingen op de MULO-school zijn (A- en B-richting), maar er wordt langzaam gewerkt naar vele richtingen in het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs begint direct na leerjaar 8, ook aan de MULO-leerlingen zal er oriëntatie gegeven worden in beroepen. ‘Stel je voor dat een kind richting de MULO zou gaan, zeggen wij dat je ook kennis mag maken met wat er in het beroepenveld gebeurd. En de kinderen die naar het beroepen onderwijs zouden gaan mogen ook kennismaken met wat er in de academische wereld gebeurd.’

Pas na twee jaren na de zesde klas gaan de kinderen beslissen welke track ze zelf willen opgaan, hetzij de beroepen hoofdweg of de academische hoofdweg. ‘In beide gevallen komen er meer keuzes dan we nu hebben en dat doen we samen met het bedrijfsleven’, aldus Levens.

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: