Minister Riad Nurmohamed: ‘Klimaatrapport serieus nemen’

“Klimaat en wateroverlast zijn heel belangrijk, we moeten het nieuwe klimaatrapport serieus nemen”, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) desgevraagd aan Dagblad Suriname. 

Groene infrastructuur

Deze week verscheen het nieuwe en zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de toonaangevende klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. Minister Nurmohamed: “Klimaat en wateroverlast zijn heel belangrijk. Vandaar dat we een beroep hebben gedaan op de Anton de Kom Universiteit om een handje mee te helpen. Het doel van dit alles is om de beste data te presenteren aan de regering en de gemeenschap. Het ministerie van OW heeft besloten meer te gaan investeren in een gecombineerde organisatie voor efficiënte hydrologische- en meteorologische werkzaamheden. Onze instellingen, zoals het PTC (Polytechnic College) en de Universiteit van Suriname, zijn goed op weg. Als ministerie van Openbare Werken moeten we ook kijken naar de investering in goede infrastructuur. Ik hoop dat we de samenwerking met de UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties)  in fase 2 kunnen voortzetten.”

Naast de afspraken met betrekking tot klimaatverandering wordt uitgekeken naar meer initiatieven op het gebied van groene infrastructuur. Onlangs heeft OW diverse apparatuur en logistieke middelen ontvangen van de Europese Unie (EU) en de UNDP. De donatie werd gedaan in het kader van het Global Climate Change Alliance Plus (GCCA+) Fase 2 project

Nieuwe regels

Minister Nurmohamed geeft verder aan: “Feit is dat er wel degelijk rekening moet worden gehouden met de vaak voorkomende hoge windsnelheden. Dus bouwvoorschriften moeten worden aangepast, en dat proces is al opgestart. Tijdens de onlangs gebrachte veldbezoeken zijn enkele gebieden aangedaan waar sprake is van overstromingsgevaar. Door de zware regenval lopen gebieden vaak onder water, derhalve zijn wij ons terdege ervan bewust dat de bedreigingen gedurende klimaatverandering zullen blijven toenemen. Ernstige problemen met het afvoeren van water bij zware regenval in en rondom landbouwgebieden kwamen ook aan de orde. Er is een crashprogramma uitgevoerd. Landbouwgebieden te Weg naar Zee worden reeds geruime geteisterd door het zoute zeewater. Het zorgt niet alleen voor vernieling van landbouwproducten, maar ook de landbouwgronden langs de zee worden beschadigd. Momenteel is het bouwen van een betonnen dijk bouwen niet mogelijk vanwege de huidige financiële positie van het land. We zullen ook geen dure leningen af sluiten voor het aanleggen van een betonnen dijk. We geven de voorkeur aan de groene oplossing. “

Zeespiegel stijgt

Het klimaatrapport stelt dat het onmiskenbaar is dat de atmosfeer, de oceaan en het land zijn opgewarmd onder invloed van de mens. De zeespiegel is 20 centimeter gestegen tussen 1901 en 2018, en die stijging gaat steeds sneller: tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel als tussen 1901 en 1971. Verder heeft klimaatverandering invloed op talloze weers- en klimaatextremen overal ter wereld: hittegolven, hevige regenval, droogte, tropische cyclonen. Het is duidelijker dan voorheen dat dit door de mens wordt veroorzaakt. De wereldwijde temperatuur zal blijven stijgen tot het midden van deze eeuw, ongeacht het scenario dat de uitstoot van broeikasgassen volgt.

Ook wordt aangegeven dat als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, de zeespiegel met 44 tot 76 centimeter zal stijgen in 2100. In het hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 tot 101 centimeter.In het rapport staat ook aangegeven dat er veel veranderingen onomkeerbaar zijn. Gedurende eeuwen of zelfs millennia, vooral veranderingen in de oceaan, de ijskappen en de hoogte van de zeespiegel. De opwarming zal leiden tot hevigere regen en intensere droogte. Overal ter wereld zal de impact van klimaatverandering steeds meer voelbaar worden. De opwarming zal de 2 graden in de 21e eeuw overschrijden, tenzij de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de komende tientallen jaren fors lager wordt.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: