Stichting RIYOS komt op voor kansarme kinderen in Para

Stichting RIYOS (Richly Impact Young Ones) komt op voor kansarme kinderen in het district Para. In een gesprek met Dagblad Suriname zegt de directrice, Ilma Baasaron: “Mirjam Zimmerman-Baasaron had al van jongs af aan het verlangen om iets voor kinderen te doen. Toen ze na haar afstuderen begon te werken, spaarde ze voor dit doel, ofschoon ze nog niet in beeld had, waar en hoe ze dat zou uitvoeren. Ze dacht aan Ghana of Curaçao, waar haar man vandaan komt. Toen ze met haar moeder hierover sprak, werd het duidelijk dat ze een kindertehuis in Suriname zou bouwen. Samen met haar man Luciano Zimmerman en twee van haar broers zijn ze gestart met de oprichting van een holding, gezien er meer plannen waren dan alleen maar het kinderhuis.”

Eerste kindjes

Het terrein werd uit eigen middelen gekocht, alsook werd de bouw van het kinderhuis zelf gefinancierd uit het gespaard geld van de echtpaar. De bouw startte in oktober 2012 en op 9 december 2013 werden de eerste drie kindjes verwelkomd, waarvan de moeder was overleden.”Daar er kinderen werden geplaatst door Bufaz (Bureau Familie Rechtelijke Zaken) en radeloze ouders, met leerachterstanden, die veroorzaakt waren door ziekte of traumatische omstandigheden, werd in de benedenwoning begonnen met een peuterschool en zijn er nu klasjes gevormd tot groep 6. De oudere kinderen gaan dan wel naar de omliggende scholen.”

Mooie resultaten

Een jongen met leukemie heeft nog een volgjaar en zal dan genezen verklaard worden. De jongen doet het ook goed op school, ook zal hij nu terug naar zijn oma kunnen gaan, laat Baasaron weten. Ook kinderen die nooit naar school zijn gegaan doen het goed. Kinderen die bijvoorbeeld uit huis waren geplaatst vanwege mishandeling, maken nu weer contact met hun ouders. Ook mochten zij kindjes aan pleeg-/adoptieouders overhandigen en ook aan lieve grootouders die de zorg van hun kleinkind op zich wilden nemen. Baasaron geeft ook aan dat ze contact hebben met een ander kinderhuis, waar ze goed mee kunnen omgaan en waar de kinderen muziekles volgen (keyboard en drum) en ook samen kunnen sporten.

Uitdagingen

Baasaron zegt. dat ze sinds 2016 hebben gevraagd naar verlenging van de erfpacht. “De omzetting naar grondhuur ging in 2019 gepaard met een enorm bedrag, waar ze meteen om ontheffing gevraagd hebben. Maar, hierop wachten ze nog steeds. Ook het verzoek om leerkrachten werd afgewezen, daar we geen echte school hebben waarin minstens  20 leerlingen moeten zitten. Als de school gebouwd wordt, komt de benedenwoning vrij en kunnen we meer kindertjes opvangen.” Verder geeft Baasaron aan, dat de inschrijving nu ook opengesteld is voor kinderen buiten, alleen moet er een ouderbijdrage gegeven worden om de leerkrachten te betalen en de onkosten te vergoeden. 

Toekomstplannen

Baasaron stelt dat ze in de toekomst een muziekruimte willen bouwen en een leuke speeltuin, waar kinderen zich niet alleen kunnen ontwikkelen, maar zich ook kunnen uitleven. Ook willen ze graag appartementjes bouwen voor inwonende moeders en werkers.

Boodschap aan de regering

“We hebben graag dat dit sociaal doel, mede gedragen wordt door de regering, omdat wij ook de zorg van de staat meedragen: kinderen in nood helpen. Zeker ook met voeding en subsidie  op de vaste lasten als elektriciteit en water. En dat kan ook niet zonder de steun van donateurs. Onze financiën komen uit eigen middelen.” Baasaron stelt, dat de oprichters dubbele banen werken om te kunnen helpen met de financiën. Ook moeten de werkers betaald worden. “Daarnaast zijn er lieve vrienden die doneren en sponsoren.”

Boodschap voor de samenleving

“Het is ons een eer en waar genoegen om deze roeping die de Here Jezus op ons hart en in onze handen gelegd heeft, als een liefdevolle plicht uit te voeren. Het is dan ook door zijn liefde en kracht dat wij op deze wijze kansarme kinderen kunnen helpen. Hij is het ook, die de harten van onze eigen mensen aanraakt, om te helpen in de vorm van voeding en andere benodigdheden, zelfs financiën. We zijn ze daarom erg erkentelijk voor elke liefdesdaad. En mag dit leiden tot hulp aan alle kinderen, die in kindertehuizen wonen.”

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: