Pool vestigt aandacht op belang van visie voor duurzaambeheer levende hulpbronnen

Afgelopen dinsdag hield Monique Pool een lezing over ‘Diversiteit van dieren en Ontwikkeling’. De dag erna was er ruimte voor deelname aan een workshop.

Het doel van de lezing was om mensen bewust te maken “zodat wij een gezond milieu behouden”. “Op deze manier blijven wij voorzien van alles wat we nodig hebben om een gezond leven te leiden. Gezonde ecosystemen zijn van belang voor ons eigen welzijn, onze voedselzekerheid en veiligheid”, licht Monique Pool, voorzitter van Green Heritage Fund Suriname toe. 

Mondiale gezondheid en welzijn van mensen en dieren zijn van elkaar afhankelijk. “Een gezonde natuur betekent dan ook gezondheid voor onszelf. Wilde dieren, als onderdeel van de Surinaamse biodiversiteit, vervullen een belangrijke rol in de instandhouding van gezonde ecosystemen.” 

Tijdens de lezing ging Pool onder meer in op de lokale kennis en waardering voor de in het wild levende dieren. Dit uit zich vaak op de volgende manieren: is het dier wel of niet lekker. Is het dier wel of niet een plaag, is het dier wel of niet gevaarlijk? Is het wel of niet mooi? En heeft het dier eigenlijk wel recht van bestaan? Er is geen beleid of visie. Dat neemt Pool de politieke leiders kwalijk. “Het heeft hun ontbroken aan visie over hoe wij moeten omgaan met onze levende natuurlijke hulpbronnen op enige andere manier dan die te gelde te maken”, liet zij weten.

Zij merkte verder op dat het ook ontbreekt aan inzichten in hoe je een levende hulpbron zou moeten behandelen als een van de meest waardevolle hulpbronnen die je hebt. Pool probeerde ook het publiek dichter te brengen bij dieren die onvoldoende bekend zijn bij de gemeenschap en daardoor ook vaak worden gedood of onterecht worden weggezet als ‘schadelijke’ dieren. Met een gedurfde vergelijking tussen hoe men dehumanisering gebruikte om de mensenhandel in de 17e eeuw te rechtvaardigen, gaf zij aan dat wij over het algemeen nu dieren beschrijven als gevoelloos en dom, om te rechtvaardigen dat zij kunnen worden verhandeld zonder enig belang te hechten aan de rechten van de dieren.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: