ROM schenkt laptop aan LVV om agrarische data te verzamelen

In het kader van het Third National Communication (NC3) project, dat als doel heeft het samenstellen van de derde nationale rapportage onder het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), is door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een laptop overhandigd aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zo laat LVV donderdagavond 5 augustus via een persbericht weten.

De waarnemend directeur van Milieu, Ritesh Sardjoe, overhandigde bij LVV de laptop aan de directrice van Landbouw mr. Yvette Rokadji. De laptop zal worden gebruikt om agrarische data te verzamelen en die te analyseren met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) software.

“In het NC3 project is LVV in samenwerking met Stichting Bosbeheer en Bostoezicht mede verantwoordelijk voor dataverzameling binnen de agrarische- en bossector voor het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen en het vaststellen van de bijdrage aan de totale landelijke uitstoot. Verder ligt het in de bedoeling, aan de hand van de resultaten, mitigerende maatregelen aan te bevelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken”, zegt Iwan Samoender, Climate Change Focal Point van LVV.

Het is de bedoeling een databank op te zetten, die toegankelijk en transparant is voor alle betrokkenen. Rokadji vindt deze geste een adequate aanvulling voor de Landbouw telling in 2023.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: