COL vraagt om opheffing barrières SZF-voorziening

Deadline is gesteld op woensdag 11 augustus

Het hoofdbestuur van de COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren), onder voorzitterschap van Hugo Blanker, heeft een schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santokhi waarin zij aangeeft dat al geruime tijd is geconstateerd dat actief dienende en gepensioneerde landsdienaren ernstige belemmeringen ondervinden bij de gebruikmaking van bevochten medische voorzieningen.

Met de recente formele mededelingen omtrent om-/afwending van de dreigende verhogingen met betrekking tot kostenstijgingen voor medische behandeling in het ziekenhuis lijkt op dat stuk escalatie vooralsnog te zijn aangehouden, stelt de COL in haar schrijven.

“De rapportage via de lidbonden aan het COL-bestuur betreft dat SZF verzekerden verplicht gesteld worden om voor te schieten bij labonderzoek. Bovendien wordt dit voorschot niet in zijn geheel vergoed. De COL is woensdag met haar lidbonden in conclaaf geweest met zijn besturen. De afvaardigingen hebben de actuele werk en leefsituatie van de landsdienaren en gepensioneerden sterk bekritiseerd. Het is bekend, dat de COL begin juni 2021 zich overduidelijk als voorstander en voorvechter heeft gepresenteerd voor een eenduidig en gecoördineerd contact tussen de gezamenlijke vakbeweging en de regering. Besloten werd dat de contacten in algemene zin onder auspiciën van Ravaksur zouden verlopen. Intussen rijzen er ook binnen de confederatie vraagtekens op hierover”, stelt de COL verder in haar schrijven.

Er wordt aangegeven dat de overheid initiatieven neemt, dan wel eraan meewerkt dat de kosten van levensonderhoud steeds nijpende wordt, zoals stijgingen:  benzineprijs en additieven; verzekering (waaronder auto en bromfiets); noodzakelijke levensmiddelen; afhandelingskosten bij de bank (waaronder bij inschrijving per leerling/student); renovatie en andere bouwwerken: noodzakelijke reparatie van vervoersmiddelen, huishuur/bewoning; nutsvoorzieningen (water, stroom en telefoon); noodzakelijke persoonlijke verzorging en hygiënische artikelen; openbaar vervoer. Kleding en schoeisel. De COL stelt, dat zij zich ferm verzet tegen de verplichte voorschot bij medische behandeling, waar onder bij gebruik maken van laboratorium noodzakelijkheden. 

In het verband van de gezamenlijke vakbeweging wil de COL voorstellen de uitvoering van de omzetbelasting aan te houden. Ook deze aangelegenheid moet namelijk punt van bespreking met de vakbeweging zijn.

De actuele problematiek inzake de SZF-beperking is evenwel een zaak die niet in dat verband behandeld wordt. Prioriteit is nu om terug te gaan na de situatie waarbij SZF-verzekerden op adequate wijze gebruik konden maken van de basis medische voorziening, waarbij alle betalingen dus via het SZF geschieden. Het hoofdbestuur van de COL heeft de opdracht om alvast  hiertoe als het moet de aanwending van pressiemiddelen niet te schuwen. 

De COL heeft president Santokhi tot woensdag 11 augustus de ruimte geboden om een aanvaardbaar antwoord  te geven inzake de opheffing van de barrières tot betaling van voorschot en de voortzetting van de aanmelding via de vertrouwde labs.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: