Giftige gassen door Suralco

Enkele ex-Suralconiers geven tegenover de redactie van Dagblad Suriname aan, dat Suralco niet alleen milieuschade heeft aangericht, maar ook hebben de werkers klachten overgehouden van de giftige gassen en het inademen van stof in de bauxietmijnen. “Inmiddels zijn heel veel van ze overleden door longproblemen of sommige kampen nog met longziekten.”

Alhoewel het niet bewezen is of dit de daadwerkelijke doodsoorzaak van de ex-Suralconiers is, kan wel gezegd worden dat deze gevaarlijke stoffen zeker wel bijgedragen hebben aan gezondheidsrisico’s. Wanneer de longen worden blootgesteld aan hoge concentraties stof en giftige dampen, kunnen menselijke filtermechanismen overbelast en beschadigd raken. Als de longen eenmaal zijn beschadigd kunnen verschillende bacteriën en virussen zich makkelijker in de longen verspreiden, waardoor infecties zoals longontsteking kunnen worden veroorzaakt. Om die reden zijn werknemers in stoffige omgevingen, zoals bauxietwerkers, vatbaarder voor tuberculose, bronchitis en andere aandoeningen van de luchtwegen dan werknemers die in een niet-stoffige omgeving werkzaam zijn. In de meeste gevallen hebben velen niet direct klachten ondervonden, maar wel op latere leeftijd. Sommige zijn juist tijdens het uitvoeren van werkzaamheden bezweken aan de gevolgen van het inademen van giftige gassen.

Suralco afval

Ook is inmiddels bekend dat Suralco op haar concessies ongeveer vijftien tot negentien stortplaatsen heeft die vol liggen met industrieel afval. Een ex-Suralconier zegt, dat de regering sinds 1993 op de hoogte is van het gif dat er in de grond gestopt is. Het afval bevat het giftige cyanide. Als dat in aanraking komt met vocht, ontstaat er een dodelijk gas. Het is de vraag of het afval ook zal gaan lekken. Ook werd in 2017 aangegeven, dat het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) nooit op de hoogte gesteld was van deze stortplaatsen, waardoor men niet weet of de stortplaatsen dusdanig zijn gemaakt dat giftig afvalwater niet in het grondwater terecht kan komen. “Suralco is vertrokken en dat was het ook, niemand praat hierover. Niemand weet of men te weten gekomen is waar al dat afval begraven is en wat de mogelijke gevolgen ervan zullen zijn. Dan rijst de vraag: welke ziektes staan onze toekomstige generaties te wachten?”

Een ex-Suralconier stelt, dat er acties ondernomen zouden moeten worden, ook zouden de bewoners van Paranam bij de actievoering betrokken moeten worden, omdat het ook om hun leven gaat. Maar, dat is tot op de dag van vandaag uitgebleven.

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: