Ministerie van EZ: Veel prijzen van producten in winkels hoger dan richtprijzen

De afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft eind juni een analyse gemaakt van de opgenomen winkelprijzen in vergelijking met de prijslijst van 31 basis- en strategische goederen. De analyse heeft betrekking op de districten Paramaribo, Wanica, Para en Saramacca, zo meldt het ministerie donderdag 15 juli.

Saramacca

Uit het onderzoek is gebleken, dat bij de prijsopname van 13 producten in een winkel in het district Saramacca, de prijzen van 6 producten lager lagen dan de door het ministerie van EZ vastgestelde richtprijzen, terwijl bij 7 producten de prijzen hoger waren. Procentueel ligt dat tussen 1.63%-42.86%.

Para

In het district Para zijn in 3 winkels prijsopnames uitgevoerd. Daarbij kan worden opgemerkt, dat van de 11 producten van 2 de prijzen lager waren dan de richtprijzen van EZ en bij 9 producten lagen de prijzen hoger (tussen 2.45%-66.67%).

Wanica

Ten aanzien van het district Wanica zijn gedurende de opnameperiode 13 winkels aangedaan. Bij de prijsopname van 11 winkels waren van 8 producten de opgenomen prijzen lager dan de door het ministerie van EZ vastgestelde richtprijzen, terwijl bij 10 producten er sprake is van een hoger prijs. In procenten ligt het tussen de 2.01%-48.84%. Opmerkelijk is, dat bij groene erwten de opgenomen prijs in evenwicht was met de vastgestelde richtprijs van EZ.

Daarnaast zijn nog 2 andere winkels in hetzelfde district aangedaan. Bij deze winkels is vastgesteld, dat van 3 van de 11 producten de opgenomen prijzen lager waren dan richtprijzen van EZ, terwijl bij 8 producten er sprake was van een hogere prijs, wat tussen 1.16%-46.34% ligt.

Paramaribo

In Paramaribo zijn gedurende de opnameperiode 25 winkels aangedaan. Bij 8 winkels zijn bij 14 producten hogere dan de vastgestelde richtprijzen vastgesteld, wat tussen 0.96%-48.12% ligt. Bij 5 producten waren de opgenomen prijzen lager dan de vastgestelde richtprijzen van het ministerie van EZ. Bij 3 andere winkels waren de opgenomen prijzen van 7 producten lager terwijl bij 10 producten de prijzen hoger waren, wat procentueel tussen 1.63%-74.42% ligt.

Daarnaast zijn 9 andere winkels gecontroleerd en vastgesteld is, dat bij 13 producten er sprake is van een hogere prijs (0.36%-44.03%), terwijl bij 9 andere producten de opgenomen prijzen lager waren dan de vastgestelde richtprijzen.

Vervolgens is bij de prijsopnames in 5 andere winkels duidelijk komen vast te staan, dat van de 20 producten, waarvan de prijzen zijn opgenomen er bij 5 producten de opgenomen prijzen lager waren dan de door het ministerie van EZ vastgestelde richtprijzen, terwijl bij 15 producten de prijzen hoger waren. In percentage uitgedrukt ligt het dus tussen 2.06%-113.47%. 

EZ heeft waar de prijzen hoger waren dan de richtprijzen, de inkoopbonnen gecontroleeerd. Tegen prijsopdrijvers is er conform de wet opgetreden in overleg met het openbaar ministerie. Verder gaat het ministerie na bij welke importeurs goederen hoger zijn aangekocht en zullen er gepaste maatregelen volgen tegen de handelaren die de goederen duurder hebben verkocht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: