Financial Intelligence Unit en Gaming Board verstevigen samenwerking

De Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) en de Gaming Board hebben ter versterking van de samenwerking tussen beide instituten donderdag 8 juli een Memorandum of Understanding ( MoU) ondertekend in aanwezigheid van minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi, zo meldt dat ministerie pas woensdagavond 14 juli.

Deze samenwerkingsovereenkomst betreft het uitwisselen van informatie met betrekking tot money laundry, financiering van terrorisme en daaraan gerelateerde misdrijven.

Partijen zullen regulier overlegmomenten met elkaar hebben over het meldgedrag van aanbieders van kansspelen als ook de toezichtprioriteiten en activiteiten met betrekking tot de naleving van de meldingsplicht zoals aangegeven in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). Verder zal binnen deze samenwerking extra aandacht besteedt worden aan nationale- en internationale ontwikkelingen op het gebied van voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. 

Minister Amoksi is zeer ingenomen met deze MoU en geeft aan, dat alle samenwerkingen om een zo goed mogelijke landenrapportage te maken aangegrepen moeten worden. Het uitwisselen van informatie is zeer belangrijk ter versterking van het financieel stelsel van Suriname. ‘We moeten voorkomen dat ons land sancties wordt opgelegd om het financieel systeem te frustreren.’

Volgens Manisha Jhapsie, directrice van de FIU, is de ondertekening van de MoU met de Gaming Board een bijzonder moment. Ze geeft aan dat er in 2012 conform artikel 22 van de Wet MOT drie toezichthouders zijn aangewezen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) als toezichthouder voor de financiële instellingen, de FIU voor niet-financiële instellingen en de Gaming Board voor de aanbieders van kansspelen. Intussen heeft de FIU een MoU ondertekend met de CBvS. Jahpsie voerde verder aan, dat bij de derde landenevaluatie het aspect van informatieuitwisseling als een tekortkoming door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) was aangegeven. ‘Deze MoU zal dus een toegevoegde waarde hebben als toezichthouders informatie met elkaar delen.’

Voor de nieuwe directrice van de Gaming Board, Addis Peneux-Waterberg, betekent deze MoU een stap ter verbetering van de toezichthoudende taak van beide instellingen. Deze samenwerking zal de Gaming Board aansterken. Waterberg meent dat beide instellingen samen sterker zullen staan in het aanpakken van anti-witwassen en anti-terrorisme financiering in Suriname. ‘De FIU heeft een trekkersrol en met de nodige ondersteuning zal de Gaming Board efficiënter en effectiever aan haar rapportage plicht kunnen voldoen.’

Waterberg zei tot slot, dat de Gaming Board nu aan het bekijken is met welke andere instituten, zoals de CBvS, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst, ook een MoU gesloten zou kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!