Stutgard tegen onderscheid gevaccineerden en niet gevaccineerden

Op vertoon van een vaccinatiebewijs gezellig aanschuiven op een terras. Het klinkt velen als muziek in de oren. Aan de andere kant is er ook een niet te onderschatten groep die hierin geen nieuw normaal ziet. Hoewel velen hun kritiek op social media geven, is Ricky Stutgard de man die openlijk de mening van anderen verkondigt.

‘We moeten ervoor zorgen dat we geen geesten oproepen die we niet kunnen bezweren. Het is discriminatie om onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden’, merkt Stutgard op. Hij licht toe dat dit onderscheid niet gevaccineerden tot tweederangs burgers maakt. Dit zou een precedent kunnen scheppen voor diverse andere vormen van discriminatie, zo laat de voedseltechnoloog weten.

‘En hoe zal de samenleving daarop reageren als die verdere vormen van discriminatie worden toegepast door ondernemers die de ene groep wel en de andere groep niet in hun zaken wensen toe te laten?’, vraagt hij retorisch. Onderscheid maken op een publieke plek moet volgens Stutgard niet kunnen. ‘We moeten met zijn allen deze ontwikkeling afwijzen.’

Uitspraak

Stutgard baseert zich op een uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. ‘Die uitspraak betreft een zaak van een Tsjechische vader van wie de kinderen niet waren gevaccineerd. De vader verloor zijn beroep bij het Europese Hof. ‘Maar, het gaat in deze om 9 kinderziekten die bekend zijn, zoals polio, maar niet om Covid-19.’ Stutgard benadrukt dat deze 9 kinderziekten als sinds jaar en dag bekend zijn. In deze zaak moet de vader een boete betalen en hij heeft een verbod voor het schoolbezoek van zijn kinderen gekregen. Stutgard wijst ook op een belangrijke nuance in het arrest. ‘Op het moment dat de kinderen naar de lagere school kunnen dan telt dit verbod niet meer’. laat hij weten. ‘Het gaat om 9 kinderziekten en niet om Covid-19.’

Stutgard zegt hierover, dat deze uitspraak wordt gebruikt om de indruk te wekken dat deze zaak ook het vraagstuk van Covid-19 behelst, maar dat dit niet het geval is.

Hij noemt de lange termijn effecten van vaccineren die momenteel nog niet bekend zijn, naast het feit dat de dierproeven, die bij de andere bekende vaccins van weleer, wel zijn toegepast. Hij merkt op, dat er langzamerhand wel steeds meer bekend wordt over de eventuele bijwerkingen.

Stutgard zegt voorstander te zijn van vaccins om kinderen te beschermen tegen ziektebeelden als kinderverlammingen. ‘Maar, we moeten geen appels met peren vergelijken.’ De microbioloog wijst ook op het feit, dat het bij de bekende vaccins altijd zo is geweest, dat personen op basis van medische gronden zoals allergieën dan wel geloofsovertuiging een vaccin konden weigeren. Op grond van al deze zaken merkt Stutgard op tegen het onderscheid van gevaccineerden en niet gevaccineerden te zijn.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: