Saramaccaanse gemeenschap dreigt met stappen tegen minister Ramadhin

In een schrijven aan vicepresident Ronnie Brunswijk op 9 juli hebben Saramaccaners uit stad en district hun verontwaardiging uitgesproken over de schorsing van Isman Jethro Antomoi.

Antomoi is werknemer bij de Medische Zending en had de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, erop aangesproken dat deze met een grote delegatie het dorp Laduani had bezocht. Antomoi wees de minister erop, dat hij naleving van de Covid-19 maatregelen vraagt, maar ondertussen deze zelf overtreedt.

Het een en ander heeft er uiteindelijk toe geleid dat Antomoi, weken erna, door de leiding van de Medische Zending werd geschorst.  De Saramaccaanse gemeenschap eist dat deze schorsing per direct ongedaan wordt gemaakt en dat Antomoi onmiddellijk zijn werkzaamheden kan hervatten.       

De Saramaccaanse gemeenschap geeft aan dat het van volwassenheid zou getuigen als Ramadhin tegelijkertijd ook zijn welgemeende excuses zou aanbieden aan Antomoi, op straffe van de noodzakelijke stappen die vanuit de Saramaccaanse gemeenschap tegen deze minister genomen zullen worden. Aan de brief is een lijst van 60 ondertekenaars aangehecht.                                                                                                                                          

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: