NDP eist sociale bescherming volk

De NDP eist met klem van de regering dat ze met een plan komt die sociale bescherming biedt aan de bevolking. De bevolking wordt als gevolg van de eisen van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) alleen maar geconfronteerd met lastenverzwarende maatregelen en kan de gevolgen daarvan niet langer meer dragen.

De regering kiest blind voor het IMF en lijkt geen oor te hebben voor de noden van het volk. De verhogingen van de EBS-tarieven en straks die van de SWM, de brandstofprijzen, de prijzen van basisgoederen, bustarieven, zijn pas het begin van de gevolgen van de IMF-eisen. Dat kwam dinsdag 13 juli naar voren tijdens een persconferentie, in partijcentrum Ocer, van de NDP-fractie in de Assemblee. De NDP-fractie besprak daarbij ook de verhoging van de stroomtarieven en de ernstige situatie in de gezondheidssector, mede als gevolg van de Covid-19 pandemie.

NDP laat stem horen

Melvin Bouva (Assembleelid) zei, dat de NDP altijd haar stem zal laten horen wanneer het om het volk gaat. Het volk glijdt weg als gevolg van de verhogingen van prijzen van goederen en diensten. Sociale voorzieningen zoals de zogeheten BaZo-kaarten worden haar ontnomen. Ook voor SZF-voorzieningen moet in vele gevallen bijbetaald worden. De bustarieven gaan naar SRD 10 of meer, en de scholen gaan open. Hoe zit het met gezinnen met meerdere schoolgaanden die aangewezen zijn op busvervoer?

Bouva benadrukte, dat de NDP de regering alle ruimte biedt om haar werk te doen. De oppositie en de samenleving zijn tolerant. ‘Maar, hoe lang kan de samenleving de gevolgen van de sociale erupties nog langer aan’, vroeg hij zich af. En terwijl dit gebeurt geeft de regering geen blijk van dat zij een visie heeft met betrekking tot de sociale aanpak en de lotsverbetering van het volk. Maar, ze heeft wel een forse verhoging doorgevoerd voor leden van de rechterlijke macht. Bouva zei absoluut geen tegenstander te zijn van deze verhoging, “maar, laat het dan wel gelden voor alle groepen in de samenleving”, meent hij.

Hij noemde daarbij de ambtenaren, de verpleegkundigen, de artsen en overige werkers in de gezondheidssector. De parlementariër bracht in herinnering, dat de NDP-fractie niet tegen het Herstelplan heeft gestemd. De politieke boodschap daarmee aan de regering was “ga en wijzig het plan” met bijzondere aandacht voor het sociaal programma welke dient aan te sluiten bij de behoefte van de samenleving. Bouva zei, dat de NDP heel spoedig concrete acties van de regering verwacht. Hij noemde hiervoor zelfs de datum van 1 augustus.

Ondoordacht en drastisch

Fractieleider Rabin Parmessar zegt, dat de doorgevoerde verhoging van de stroomtarieven ondoordacht, drastisch en zonder aanleunend beleid. De tarieven en de opbouw ervan moet terug naar de tekentafel en dienen gebaseerd te zijn op de daadwerkelijke en efficiënte kostprijs berekening. De kostprijs per kWh kan verder omlaag, en zoals het nu ervoor ligt betaalt de consument voor inefficiëntie. Volgens hem betaalt de EBS te veel voor energie die zij afneemt van de hydrocentrale en van de energiecentrale van Staatsolie te Tout lui faut. Ook voor de zware stookolie die ze afneemt van Staatsolie wordt haar teveel in rekening gebracht, terwijl er op enkele punten in de operationele- en distributiekosten van het bedrijf efficiënter kunnen. De tarieven structuur is ook niet conform de energiewet van 2016.  Deze wet voorziet erin dat de energie kostprijs voor alle verbruikersgroepen gelijk dient te gelden, en dat er geen sprake mag zijn van kruissubsidie. Zoals het nu is betaalt de groot verbruikers een deel van de kosten voor de klein verbruikers.

Volgens Parmessar zullen bedrijven met de nieuwe tarieven het nog moeilijker hebben, met mogelijke gevolgen voor de productie, werkgelegenheid en de prijzen van het eindproduct. Het aanleunend beleid dat ontbreekt zou de communicatie en voorlichting moeten oppakken, alsook incentives bij de opwekking van alternatieve energie. Ook de import van energie verslindende apparaten zou aandacht moeten krijgen. In de huidige tarieven zijn volgens de NDP-fractieleider ook nog niet meegenomen de kosten voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en zware achterstallige onderhoud.  

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: