VSH United verrijkt NATIN met moderne lokalen

Gesprekken in 2020 tussen het NATIN en VSH United voor een gemeenschapsproject ten behoeve van de instelling, hebben met de goedkeuring van het Bureau voor het Middelbaar Onderwijs ertoe geleid, dat drie leslokalen opnieuw werden ingericht om het afstandsonderwijs te ondersteunen. Het project werd in november 2020 goedgekeurd. VSH United zorgde voor het verven van drie lokalen en dieven tralies. Ook zorgde het bedrijf voor de alarminstallatie, airco’s en lamellen in de lokalen en het aanleveren van meubilair en apparatuur ten behoeve van het afstandsonderwijs. Het NATIN zorgde voor het financieren, installeren en configureren van alle elektra en datanetwerken. Verder werd naast het wegwerken van bouwkundige afwijkingen ook geholpen met het inrichten van de drie leslokalen. ‘Dit succes stimuleert om verder te gaan met het bereiken van onderwijsvernieuwingen’,liet een lid van het interim managementteam  van NATIN MBO weten. Hij noemde dit een stap in de richting van ‘blendid learning’ een combinatie van fysiek en afstandsonderwijs. Jaarlijks levert het NATIN ongeveer 400 gekwalificeerde personen af voor de beroepsmarkt. Vandaar dat gewezen werd op het belang om steeds up to date te zijn met de onderwijsmethoden. Ook werd benadrukt dat VSH United een belangrijke bijdrage hieraan heeft geleverd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de verbetering van de kwaliteit van internetverbindingen. ‘Hopelijk dat daarin verbetering komt’, liet het lid van het interim management weten. De hoop werd ook uitgesproken, dat andere bedrijven het voorbeeld van VSH United zullen volgen. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, zei dat de geste enorm belangrijk is en dat het past binnen hetgeen het ministerie doet binnen het onderwijs. Ze wees op het belang van bedrijven die zoeken naar technologische vernieuwingen. ‘Het zijn goed georganiseerde bedrijven en ze zoeken naar kwaliteit’, zei minister Levens.

RB

error: Kopiëren mag niet!