Terrassen horeca alleen toegankelijk voor gevaccineerden?

Tweedeling maatschappij ligt op de loer 

De horecabedrijven mogen hun buitenterrassen weer open stellen.  Dat was een van de nieuwe aangekondigde Covid-19-maatregelen die afgelopen weekeinde door de regering ‘op papier’ werden aangekondigd. Geen persconferentie, nee, gewoon in een persbericht van de voorlichtingsdienst van de regering. Bezoekende gasten moeten er echter wel voor zorgen dat ze een bewijs bij zich hebben dat ze tenminste één vaccinatieprik hebben gehad. 

Natuurlijk is de horeca blij en ook veel burgers die eindelijk weer een terrasje kunnen pakken. Maar, met een dergelijke maatregel worden personen, die zich vanwege allerlei valide en moverende redenen (nog) niet hebben laten vaccineren buitengesloten. Zij mogen dus kennelijk geen terrasje pakken. Hier wordt getornd aan het recht op vrije beweging van de burger. Het zelfbeschikkingsrecht wordt ernstig aangetast. En is dit besluit een voorbode voor meer ‘discriminatoire’ maatregelen?

Een groep burgers wordt willens en wetens gediscrimineerd. De vrees bestaat in de samenleving, dat dit niet blijft beperkt tot de horeca en dat een tweedeling van die tolerante samenleving wordt gecreëerd. 

Een horeca-ondernemer dient zijn onderneming en dus ook terras dusdanig in te richten waardoor iedereen er op een veilige wijze terecht kan. Dus tafels en dergelijke op minimaal 1.5 tot 2 meter afstand van elkaar, de aanwezigheid van hand sanitizers. Het is de verantwoordelijkheid van een horecabaas om dusdanige Covid-veilige maatregelen te creëren, dat iedereen welkom is en niet alleen mensen die tegen het Coronavirus zijn gevaccineerd. 

‘Beter niet iedereen vaccineren’

‘Beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet.’ Dat zeiden eind maart van dit jaar Jona Walk, gepromoveerd op vaccin immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder in het blad Medisch Contact. Volgens de twee levert bijvoorbeeld het vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona weinig op. Groepsimmuniteit is namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe varianten opduiken.

Als ke niet ernstig ziek kunt worden door het virus en er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?

Vaccinaties zorgen er niet voor dat Covid zich niet meer kan verspreiden

Vaccinaties kunnen voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden, maar het is een illusie om te denken dat ze er ook voor zorgen dat het virus zich niet meer kan verspreiden. ‘Uit onderzoek dat in Oxford is gedaan, blijkt dat mensen ook nog virusdragers kunnen zijn nadat ze gevaccineerd zijn’, zei Walk.

Daarenboven heeft het steeds opduiken van nieuwe varianten als gevolg, dat de vaccinaties in de toekomst minder effectief zullen zijn dan nu lijkt.

Walk: ‘Het onnodig vaccineren is ook tegen onze medische principes. Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?’ 

Zij wees hierbij op het feit, dat er vooralsnog alleen gegevens zijn over de veiligheid gedurende de eerste twee maanden na vaccinatie. Langere studies zijn nodig om een volledig beeld van de voordelen en risico’s te krijgen.

‘Een ander probleem is dat we nog niet weten of als iemand eenmaal gevaccineerd is, zij later nog goed antistoffen maken tegen andere coronavarianten.’ 

‘Iedereen moet eigen afweging kunnen maken’

Mulder: ‘Maar, corona kunnen we niet uitroeien. Dus dat beleid zou je moeten heroverwegen: vaccineren alleen als iemand er op individueel niveau voordeel van heeft, je zou je eerst moeten richten op de ouderen en risicogroepen en vervolgens kijken wie zich verder wil laten vaccineren. Wij zeggen niet, laat je niet vaccineren, maar wij vinden wel dat iedereen zijn eigen afweging moet kunnen maken.’

Iedereen is vrij in diens keuze, maar er hangt constant een soort drang boven je hoofd. Zo van: als jij je niet laat vaccineren, dan word je buitengesloten van bepaalde activiteiten.

‘Als een individu niet gevaccineerd wil worden, dan is dat zijn of haar zelfbeschikkingsrecht’, zei eind april hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie Annelien Bredenoord van de Universiteit van Utrecht. Maar, er moet volgens haar wel onderscheid gemaakt worden tussen positief en negatief zelfbeschikkingsrecht. ‘Negatief zelfbeschikkingsrecht is jouw recht op lichamelijke integriteit. Dat betekent dat een dokter of een overheid nooit iets mag doen met jouw lichaam als jij dat niet wilt. Maar er is ook positief zelfbeschikkingsrecht. Dat betekent dat de overheid jou een steuntje in de rug moet geven en ervoor moet zorgen dat er vaccinaties zijn.’

De vraag is nu in hoeverre horeca-ondernemers hun bezoekers mogen verplichten een vaccinatiebewijs te tonen wanneer zij wat willen drinken op een terras. Discriminatie, en in dit geval, het buitensluiten van een groep burgers, is strafbaar. Horeca-ondernemers dienen te zorgen voor een veilige omgeving voor hun klanten, dat bereik je niet door alleen klanten toe te laten met een bewijs van vaccinatie, omdat zelfs die mensen nog anderen kunnen besmetten…..

PK

error: Kopiëren mag niet!