De pompstations draaien weer op volle toeren

Voorzitter Guno Castelen van de Surinaamse Servicestation Exploitatie Bond (SSEB) heeft bevestigd, dat de protestactie tegen het brandstofbeleid van de regering is opgeschort. De pompstations zijn weer opengesteld nadat zij vanaf 9 juli gesloten werden gehouden.

Onderhoud met de regering

Het opschorten van de actie volgde nadat een regeringsdelegatie bestaande uit onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologie een onderhoud had met het bestuur van de SSEB onder voorzitterschap van Guno Castelen.

SSEB neemt gas terug

Na de ontmoeting werd gas teruggenomen door de SSEB. Niet dat de vraagstukken en problemen zijn opgelost. Het opschorten van de actie moet gezien worden als meewerken aan het scheppen van een gezond onderhandelingsklimaat. Er werden wederzijds oplossingsmodellen aangedragen die in commissieverband verder uitgewerkt zullen worden. Deze procedure zal een paar weken in beslag nemen. 

Regering distantieert zich

Met betrekking tot het hoogoplopend geschil tussen brandstofleveranciers en servicestationhouders stelt de regering zich op het standpunt, dat het om overeenkomsten binnen de private sector gaat, waaraan zij zich niet wil branden. 

Regering ontloopt verantwoordelijkheid

De verenigde servicestation exploitanten zijn de mening toegedaan, dat de regering op dit stuk haar verantwoordelijkheid tracht te ontlopen. ‘Energie en brandstofvoorziening zijn essentieel bij het draaiend houden van het land. De regering kan onder geen voorwaarde toestaan dat vitale deelnemers binnen deze sector met elkaar overhoopliggen en bakkeleien over zaken die het algemeen belang schaden, waardoor de brandstofsector het nog moeilijker krijgt dan al het geval is. Als hoofdverantwoordelijke dient de regering erop toezien, dat zaken niet worden belemmerd door bepaalde spelers binnen de branche.’

HD

error: Kopiëren mag niet!