Regering drukt nieuwe stroomtarieven door

De regering heeft vrijdag 8 juli per staatsbesluit de nieuwe stroomtarieven doorgedrukt ondanks ernstige kanttekeningen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), de NDP- en de BEP-fractie in het parlement en de Staatsraad.

De nieuwe tarieven gaan per maandag 12 juli in, en de eerste stroomrekeningen op basis daarvan gaan in augustus de deur uit. De regering had eerder op 9 juni nieuwe verhoogde stroomtarieven bekend gemaakt, doch deze werd gauw weer ingetrokken na hevige protesten vanuit de Nationale Assemblee en de samenleving. 

KKF-voorstel

KKF-voorzitter Anil Padarath zegt tegenover Dagblad Suriname, dat de regering de nieuwe tarieven heeft doorgedrukt zonder medeneming van de inzichten en de gedane voorstellen van de bedrijfslevenorganisatie. De KKF zegt in een uitgegeven rapport, dat met de nieuwe tarieven onvoldoende rekening wordt gehouden met de huidige crisissituatie in het land. Er is volgens haar vrijwel geen rekening gehouden met de financiële veerkracht van de samenleving en in het bijzonder het bedrijfsleven.

De gepropageerde subjectsubsidie blijkt niet uit de gepresenteerde cijfers van de regering. Volgens de KKF-voorzitter is het duidelijk dat de stroomtarieven naar een realistisch niveau gebracht moeten worden, doch dat dient te gebeuren op basis van een juiste en goed onderbouwde kostprijscalculatie.

De KKF is ook voorstander van een geleidelijke aanpassing van de tarieven, waarbij bij elke maand kleine verhogingen per kWh per maand doorgevoerd worden. In het voorstel van de KKF blijft het gestaffeld systeem van subsidie tot 800 kWh gehandhaafd. Ze gaat uit van een basistarief van SRD 50 per maand per verbruiker 120 kWh verbruik inbegrepen. De 120 kWh zou in 12 maanden tijd naar 0 worden afgebouwd, waarbij de gebruiker voor elke 10kWh SRD 6,60 extra elke maand moet betalen gedurende 12 maanden. De gebruiker bepaald zelf hoeveel ze wil besparen. Tot een maandelijks verbruik van 800 kWh is de stroomprijs SRD 0,66 per kwh, en boven de 800 kWh is de stroomprijs maximaal SRD 1,55 per kWh. Voor niet huishoudelijk verbruikers zou volgens het KKF-voorstel het stroomtarief ongeacht verbruik vastgesteld moeten worden op SRD 0,862 per kWh, met een basistarief van SRD 50 per maand per verbruiker.

Kostprijsberekening kan lager

Volgens de NDP-fractieleider in de Assemblee, Rabin Parmessar, is de regering zoals bij vele andere kwesties non-transparant geweest bij het vaststellen van de tarieven. Nu gaan de nieuwe stroomtarieven per 12 juli in en er is op geen enkele manier met het parlement en de samenleving gecommuniceerd. Het parlement is formeel helemaal niet op de hoogte van de nieuwe stroomtarieven. De NDP-fractie heeft eerder om een goede onderbouwing gevraagd bij de kostprijscalculatie. Volgens deskundigen zou de kostprijs lager moeten uitvallen dan wat nu gehanteerd wordt namelijk US$ 0,14 per kWh.

Ook de rol van de Energie Autoriteit Suriname, die moet toezien op de vaststelling van stroomtarieven, is volgens Parmessar geheel onduidelijk. Hij heeft als parlementariër geen rapport gezien van de Energie Autoriteit Suriname. ‘Van de transparantie waar deze regering de mond vol van heeft is nu voor de zoveelste keer weer niets gebleken’, aldus de NDP-fractieleider.

Staatsraad

Ook de Staatsraad heeft zich zeer kritisch uitgelaten. In een advies aan president Chandrikapersad Santokhi inzake de nieuwe elektriciteitstarieven zegt ze, dat de ingangsdatum van 12 juli in heroverweging moet worden genomen. De Raad vindt ook dat de EBS moet worden doorgelicht. Ze vraagt waar de middelen die uit de verhoogde tarieven zullen worden ontvangen precies ingezet zullen worden. Met betrekking tot de industriële tarieven vindt de Staatsraad dat het bedrijfsleven voldoende ruimte moet worden geboden om zelf eerst bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

Over het afbouwen van de subsidies aan de EBS is de Raad het er unaniem over eens dat dat geleidelijk aan dient te gebeuren. Over de opbouw van de tarieven is ze echter verdeeld. Met name de vertegenwoordigende leden van maatschappelijke groepen en oppositionele politieke partijen hebben zich negatief uitgelaten over de nieuwe tarievenstructuur. Al de kritische kanttekeningen ten spijt heeft de regering nu de nieuwe verhoogde stroomtarieven doorgedrukt. 

SS

error: Kopiëren mag niet!