Ouders totaal verrast met het openen van de basisscholen

De regering heeft zaterdag 10 juli nieuwe Covid-maatregelen aangekondigd waaronder het openen van scholen in het basisonderwijs vanaf woensdag 14 juli. Opmerkelijk genoeg is er pas in de loop van zondag geen officiële bekendmaking vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gekomen (zie onderaan).

Ouders en verzorgers hebben hun ongenoegen hierover geuit. Enkele ouders geven aan, dat er nu druk op ze wordt uitgeoefend om binnen zo’n korte tijd voorbereidingen te treffen voor de kinderen. De ouders hadden veelal gedacht, dat de scholen op 11 oktober van start zouden gaan. Ouders zeggen, dat ze nu genoodzaakt zijn om nieuwe schoolkleding en schoeisel aan te schaffen, omdat de kinderen uit alles gegroeid zijn.

Een moeder stelt, dat ze totaal verrast is, ze geeft te kennen dat ze nu helemaal geen geld meer heeft. Het gaat hierbij om kosten waarop ouders zich niet hadden bedacht. Ook moeten er voorbereidingen worden getroffen voor schoolvervoer. De ouders geven aanm dat alles nogal heel onduidelijk is. Ook geven sommige ouders te kennen, dat ze hun kinderen niet naar school zullen sturen, gelet op het aantal Covid-besmettingen en het -dodental.

Er is op geen enkele wijze gecommuniceerd met de ouders vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ook geven ouders aan dat ze graag van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin willen weten op grond waarvan er besloten is om de kinderen nu wel naar school te laten gaan, gezien de huidige Covid-situatie.

De redactie van Dagblad Suriname heeft vooralsnog geen reactie kunnen krijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marie Levens. BvL/ALS-voorzitster Reshma Mangre (Bond van Leraren/Associatie voor Leerkrachten in Suriname) was vooralsnog ook onbereikbaar voor een reactie.

error: Kopiëren mag niet!