Anti-Money Laundering Programma komt onder leiding president

De regering wenst de aansturing van het Anti-Money Laundering Programma (Anti-Witwassen Programma) op het hoogste niveau te hebben. Er is daarom besloten dat de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) National Risk Assessment op het hoogste niveau geplaatst wordt, namelijk onder leiding van de president met aanwezigheid van de vicepresident, ministers, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de procureur-generaal, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname woensdagavond 7 juli.

Een en ander werd woensdag door president Chandrikapersad Santokhi gezegd tijdens de installatie van de ASC en de Project Implementation Unit (PIU).

Hij benadrukte, dat de uitvoering, monitoring, coördinatie en implementatie van het Anti-Money Laundering Programma niet alleen vanuit het hoogste niveau aangestuurd moet worden, maar dat er bij de implementatie ook acties zullen moeten worden ondernomen in het parlement. Wetten zullen snel geïnitieerd moeten worden, reden waarom aan het de Assemblee gevraagd is om vertegenwoordigers aan te wijzen. Hiervoor is onbegrip ontstaan, maar het staatshoofd meent dat er goede communicatiestructuren ontwikkeld moeten worden zodat men weet wat het allemaal inhoudt.

Hij stelde, dat de installatie van de PIU en de ASC een zeer belangrijke aangelegenheid is. Hiermee wordt een structuur opgezet voor de aansturing van het anti-money laundering beleid en het implementeren van maatregelen om Suriname te weerhouden van enige besluit dat black- of greylisting zou kunnen inhouden. De tijdlijn hiervoor is vrij kort en zwaar aangezien er binnen 7-8 maanden een slechte beoordeling voorkomen moet worden. Hiervoor is collectieve inspanning nodig, aldus Santokhi. 

Men zal als team ervoor moeten zorgen dat Suriname alle maatregelen treft om de integriteit van haar financiële, overheids- en bancaire instituten te versterken. Bij de installatie waren dan ook vertegenwoordigers van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht alsook de CBvS als onafhankelijke financiële monetaire autoriteit aanwezig. 

Het staatshoofd wees op de maatregelen die landen internationaal ondernemen om hun financiële systemen te bewaken en te beschermen. De systemen staan allemaal met elkaar in contact en het risico is groot dat ze elkaar besmetten wanneer er ongewenste zaken zoals georganiseerde criminaliteit, terrorismefinanciering en witwassen binnentreden. Ook Suriname wil een gezond en transparant financieel systeem, waarbij vervuild geld erbuiten gehouden moet worden. 

‘Te midden van een ernstige financieel-economische crisis, de Covid-19-pandemie, het armoedevraagstuk en natuurrampen moet voorkomen worden dat wij als land bij de evaluatie een slechte beurt maken. Het is all hands on deck’, aldus het staatshoofd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: