‘Javanen in diaspora Nederland’ nu officieel een rechtspersoon

De organisatie ’Javanen in diaspora Nederland’, afgekort JID-N, is een rechtspersoon geworden, onder dezelfde naam. ‘Wij hadden dit in de afgelopen jaren steeds uitgesteld, maar vinden dat het nu tijd is geworden. Wij hebben de vorm genomen van een stichting’, zo laat de organisatie weten via Diaspora Suriname Pers. 

In de Statuten van de Stichting is onder andere opgenomen, dat JID-NL de rol van een centraal aanspreekpunt voor Javaans-Surinaamse diaspora aangelegenheden vervult, zowel voor de diaspora in Nederland als voor partners in het buitenland (primair voor Suriname en in voorkomende gevallen, ook voor Indonesië). 

Om dit te bereiken, onderneemt JID-NL initiatieven (activiteiten/projecten) die gericht zijn op Ontmoeten, Verbinden en Kennisdelen. ‘Want door ontmoetingen, verbindingen en kennisdeling zal het mogelijk zijn om het centraal aanspreekpunt gestalte te geven en te verwezenlijken.’ 

Hierbij laat JID-NL zich leiden door de volgende ontwikkelingsdoelen: 

• Bevorderen van participatie en zichtbaar maken van de Javaans-Surinaamse diasporagemeenschap in Nederland 

• Empowerment: versterking zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de Javaans-Surinaamse diaspora 

• Bewustwording en (her)waardering Javaanse cultuur en identiteit • Versterking van de band met herkomstland Suriname en met Indonesië, het land van onze (voor)ouders. 

•Participeren in het diasporabeleid van Suriname.

De organisatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, momenteel samengesteld uit  Johan Raksowidjojo, voorzitter (bestuurs-gedragsdeskundige en gewezen politicus in Nederland), Judith Sandriman, secretaris (juriste), Kamidie Djodikromo, penningmeester (jurist), Hariette Mingoen (ontwikkelingssocioloog) en Kaboel Karso (management consultant).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies bestaande uit Steven Samijo (hoogleraar, tevens medisch specialist), Dagroh Moendir (voormalig leraar onderwijs) en Stanley Lo-A-Njoe (planoloog).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: