Edgar Sampie pleit voor onder-directoraat Artiestenzorg

Het Assembleelid Edgar Sampie (ABOP) heeft onlangs in het parlement de instelling van een onderdirectoraat Artiestenzorg bepleit. Zo’n onderdirectoraat zou volgens hem de nodige handvatten ter beschikking moeten krijgen om de rechten en juridische bescherming van artiesten te regelen. Artiesten en artiestenorganisaties zouden bij het onderdirectoraat terecht kunnen indien zij met issues zitten.

Volgens de jonge parlementariër is het triest te constateren, dat artiesten door achtereenvolgende regeringen in de steek worden gelaten, terwijl zij belangrijke dragers zijn van de Surinaamse cultuur. Artiesten zijn boodschappers en hun muziek kan levens redden. Vooral in deze tijd van economische crisis.  Het onderdirectoraat Artiestenzorg zou als aanspreekpunt kunnen dienen tussen de overheid, artiesten en artiestenorganisaties.

Zaken die zich internationaal afspelen en die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van artiesten zouden naar zo’n onderdirectoraat kunnen worden gekanaliseerd. Het onderdirectoraat Artiestenzorg zou ondergebracht kunnen worden bij het directoraat cultuur of bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.  Edgar Sampie roept artiesten op zich te bundelen.

Bredere aanpak

Met artiesten bedoeld Edgar Sampie in het bijzonder makers van muziek. Zaken met betrekking tot artiesten in Suriname dienen inderdaad beter geregeld te worden. Hun rechten en juridische bescherming als muziekmakers zijn van belang. Artiesten zouden meer moeten kunnen profiteren van de economische voordelen van hun creaties. Er bestaan reeds enkele wetgevingsproducten ter bescherming van hun rechten, doch deze functioneren in de praktijk niet adequaat genoeg. Een goede wetgeving is absoluut nodig om de ontwikkeling en groei van de Surinaamse muziekindustrie te stimuleren.

De Surinaamse muziekindustrie heeft economische potenties doch deze zouden eerst goed in kaart gebracht moeten worden. Bestaande wet- en regelgeving zouden nader moeten worden bekeken en waar nodig aangepast worden om groei en ontwikkeling van de muziekindustrie mogelijk te maken. De belangen van alle stakeholders binnen de sector dienen daarbij voor ogen te worden gehouden. Aan talent is er absoluut geen gebrek. In de afgelopen decennia’s is duidelijke een ontwikkeling te zien van groeiende muziekproducties. Artiesten en producers stoppen veel van hun eigen geld in producties. De mogelijkheden van digitale platforms voor muziek zijn enorm.

Het pleidooi van het Assembleelid Sampie voor de instelling van een onder-directoraat Artiestenzorg lijkt sympathiek, maar het vraagstuk van artiestenzorg moet breder benaderd worden en in het kader moeten worden bezien van de ontwikkeling van de totale muziekindustrie. De oproep tot bundeling is een zeer terechte wil men de belangen van artiesten behartigd zien. Het wiel hoeft hiervoor niet opnieuw uitgevonden te worden.

De Surinaamse Artiesten Vereniging (SAV) onder leiding van wijlen Henry Ceder is er. Het zou nieuw leven geblazen te worden. Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs. Wetenschap en Cultuur (OW&C) zou hiertoe het initiatief kunnen nemen. Om de ontwikkeling van de Surinaamse muziekindustrie in de juiste banen te leiden is een inter-departementale aanpak nodig met betrokkenheid van de ministeries van OW&C (Directoraat Cultuur), Justitie en Politie, Transport, Communicatie en Toerisme en Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie dienen.   

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: