Gajadien vraagt openbaarmaking van alle uitgegeven concessies en vergunningen

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft de regering donderdag 24 juni opgeroepen om nog voor het einde van de begrotingsbehandeling ten overstaan van de Nationale Assemblee zich te committeren aan een beleid van transparantie.

Alle aanvragen en uitgegeven vergunningen, concessies, de toewijzing van woningen, aanbestedingen et cetera. dienen zichtbaar gemaakt te worden voor het publiek, aldus de politicus. Op de websites van alle ministeries moet dergelijke en andere informatie gepubliceerd worden. Ook de parastatalen moeten hiertoe verplicht worden. Transparantie zal ervoor zorgen dat er minder gerommeld wordt.

Volgens Gajadien is aan het volk beloofd, dat de corruptie aangepakt zou worden. Een committering van de regering om het overheidshandelen transparant te maken voor het publiek is een eerste belangrijke stap. De parlementarier vond met zijn oproep aan de regering veel bijval van zowel zijn coalitiegenoten als van collega’s van de oppositie.

Informatie tijdperk

Gajadien deed zijn oproep tegen de achtergrond van de op handen zijnde regeringsevaluatie. Daarbij zouden niet alleen integeriteitsissue’s aan de orde moeten komen, maar ook zaken die te maken hebben met capaciteit en management. Ook moeten zaken transparanter gemaakt worden voor de samenleving. Informatie moet meer met de samenleving worden gedeeld. Er moet volgens Gajadien een totale cultuuromslag komen in en bij het bestuur van het land. Alles wat met gemeenschapsbezit gebeurd en namens de gemeenschap wordt gedaan dient zichtbaar te zijn. Volgens de parlementarier leven we in een informatie tijdperk. Alle ministeries en staatsbedrijven dienen op hun websites data te plaatsen die voor het publiek van belang zijn om over te beschikken. 

De oproep van Gajadien aan de regering voor transparantie in overheidshandelen is feitelijk geen novum. In het Herstelplan (HP) staat in dit kader de aanname van de Wet op Openbaarheid van Bestuur opgesomd als een te ondernemen actie.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: