Wateroverlast Wintiwai blijft een probleem

In de buurt Wintiwai in het ressort Latour is wateroverlast een probleem in de regentijd. Erven en straten staan altijd blank bij de minste of geringste regenval. Je kan dan het onderscheid niet meer maken tussen goten en wegen en het is ook een onhygiënische toestand.

Mensen moeten door het vieze water waden om hun plaats van bestemming te bereiken. Auto’s kunnen niet uit de garage. Het is elke keer een vervelende situatie tijdens de regentijd voor de bewoners van deze buurt. Dit is al jaren zo en geen enkele regering schijnt een oplossing te hebben voor dit probleem. 

De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname, Gracia Emanuel, had zich op  maandag 3 mei samen met districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest Fulgence Javinde en Joël Martinus (directeur van de NIS) te Wintiwai georiënteerd op aanpak van de wateroverlast daar. Toen werd het startsein gegeven om de verstopte goten en trenzen op te schonen. Blijkbaar is het bij dat startsein gebleven ,want er is nog geen verbetering geconstateerd. De bewoners zijn de situatie beu en eisen nu een duurzame oplossing voor dit probleem. 

Reactie districtscommissaris

‘Ten aanzien van Wintiwai doet de overheid alles om het leed van de mensen te verlichten als het gaat om wateroverlast. Het gebied is bekend bij het commissariaat en het ministerie van Openbare Werken, OW. OW is hard bezig met een masterplan ontwatering. Wintiwai loopt vanaf het project bestaat onder, omdat het gebied heel laag is. Met de extreme regens ondervindt dit gebied extra last. Daarnaast zijn er in het verleden trenzen gedempt, overlast van zwerfvuil en petflessen in de rioleringen. Dus dit probleem moet goed aangepakt worden.  Het heeft zeker de aandacht van de DC en het ministerie van OW.  Vandaar dat het commissariaat ook machine’s had ingezet om de lozingen op te halen’, aldus Javinde.

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: