OM maakt vormfout in grootschalige houtsmokkelzaak

In de spraakmakende 100 containers houtsmokkelzaak hebben advocaten Kort Gedingen ingediend om de vrijlating van hun cliënten, die verdacht worden van de illegale uitvoer van hout, te vragen. Er is reeds rechtsingang verleend en de zaken zullen donderdagochtend voor behandeling worden afgeroepen. 

De advocaten Maureen Nibte, Irving Kanhai en Chandra Algoe geven aan Dagblad Suriname te kennen, dat de Kort Gedingen zijn aangespannen, omdat de verdachten naar hun oordeel niet meer rechtmatig vastzitten.
 
De rechter-commissaris heeft in deze zaak afgelopen week een beslissing genomen over de verdere aanhouding, ook wel aangeduid als de bewaring. Op woensdag 16 juni is de zaak behandeld door de rechter-commissaris. De bewaring is verleend, maar de bewaring moet ook ‘betekend’ worden aan de aangehouden verdachten, hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in het Wetboek van Strafvordering.

Op dit moment weten de verdachten totaal niet wat hun status is, omdat er geen betekening is geweest. De cliënten weten hierdoor niet of zij rechtmatig zijn aangehouden. Zaterdag- en zondagavond zijn de verlenging inverzekeringstellingen verlopen, maar de cliënten ontvingen tot op dinsdag nog geen bevel tot bewaring. Algoe nam hierover contact op met de Officier van Justitie en deelde mede, dat een cliënt het bevel tot bewaring niet had ontvangen.

Ook de andere in verzekering gestelde verdachten bleken geen bevelen te hebben ontvangen, waarna zij het juridisch advies kregen van hun respectieve advocaten om nu ook geen bevel meer te accepteren, omdat zij nu reeds onrechtmatig vastzaten. “Uit het onderzoek van de Officier van Justitie bleek, dat de bevelen niet zijn uitgereikt vanwege logistieke problemen bij Parketwacht.” De advocaat laat weten dat logistieke problemen van de Parketwacht niet de hoofdpijn zijn van haar cliënten. “De regels van het Wetboek van Strafvordering zijn zwart op wit en die je moet opvolgen”, zegt Algoe stellig.

Ook de procureur-generaal bevestigde de logistieke problemen van de afdeling Parketwacht. Advocaat Algoe benadrukt nogmaals dat het de taak van het Parket is om erop toe te zien dat de cliënten op tijd hun ‘bewaring’ ontvangen om te voorkomen dat zij anders onrechtmatig vastzitten. “De juiste juridische consequentie die hieraan verbonden moet worden is de mensen in vrijheid stellen” laat de advocaat weten. “Wij hebben gevraagd om hun fysieke invrijheidstelling binnen 1 uur nadat het vonnis is geweest op straffe van een dwangsom van SRD 100.000 voor elk uur dat de Staat Suriname nalatig is uitvoering te geven aan het vonnis.” 

In deze zaak werden op 12 en 13 mei van dit jaar in totaal 10 aanhoudingen verricht waarbij containers met illegaal hout werden onderschept op de Jules Sedney Haven. De zaak werd ook breed uitgemeten in het parlement ,waarover vragen werden gesteld aan de regering. Gesteld werd, dat de hele ontdekking toe te schrijven was aan het optreden van de Vliegende Brigade. Van deze Vliegende Brigade wordt thans niets meer vernomen. Onlangs werd in het parlement gesuggereerd dan deze een noodlanding zou hebben gemaakt.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: