‘Indien archeologische vondst wordt gedaan tijdens baggeren Surinamerivier dient baggeren te stoppen’

‘In Suriname worden vondsten veelal niet gerapporteerd’

Onlangs maakte de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, bekend dat het project baggeren Surinamerivier is gegund aan het Nederlandse bagger consortium Boskalis/de Boer. Boskalis heeft inmiddels de redactie van Dagblad Suriname laten weten, dat er nog geen contract is getekend. 

Maar, mocht Boskalis op een moment dit jaar starten met het uitbaggeren van de Surinamerivier, grofweg tussen de monding van de rivier aan de oceaan en het dorp Domburg, zou er dan een kans zijn dat tijdens die werkzaamheden oude voorwerpen boven water gaan komen ofwel archeologische vondsten en zo ja, wat zijn vervolgens de regels, richtlijnen voor de baggeraar? Wat moet een baggeraar doen met een archeologische vondst?

Dagblad Suriname benaderde hiertoe archeologe Irene Meulenberg, werkzaam bij de Archeologische Dienst bij het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

‘Als in algemene zin tijdens baggerwerkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan dan dienen de werkzaamheden gestopt te worden. In principe zou voorafgaand aan de start van het project al geïncorporeerd moeten worden, dat er artefacten, schepen of andere zaken gevonden kunnen worden in de Surinamerivier. Dus een goed vooronderzoek is noodzakelijk van wat er aangetroffen kan worden’, aldus Meulenberg.

Volgens de archeologe heeft Boskalis Nederland in principe ervaring met wat er moet gebeuren als men archeologische resten vindt.

‘Daarnaast is de vraag hoe de baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Als er iets gevonden wordt treed de Monumentenwet van 2002 in werking. dan moet Boskalis melden dat er iets is gevonden bij het ministerie van Onderwijs,Wetenschap en Cultuur, Directoraat Cultuur, Archeologische Dienst. Ik weet nu niet hoe Boskalis de werkzaamheden gaat uitvoeren. En of precies dezelfde gebieden worden verdiept.’

Scheepswrakken??

Meulenberg acht het mogelijk, en houdt er in ieder geval wel rekening mee, ‘dat er scheepswrakken liggen waar wij geen weet momenteel van hebben’.

Voor zover de archeologe bekend, zijn er nog geen afspraken gemaakt met de baggeraar. De redactie van Dagblad Suriname heeft Boskalis benaderd met vragen over archeologische vondsten, maar vooralsnog geen reactie mogen ontvangen.

Vondsten worden veelal niet gerapporteerd

Meulenberg: ‘In Nederland krijgen archeologen de kans om mee te kijken naar het materiaal dat het schip opkomt. Die vondsten worden dan verzameld. Dus het is wel mogelijk. Zand wordt toch ook opgezogen uit de Surinamerivier? Men vindt hier wel aardewerk of stenen bijlen bij. Dus het is zeker wel mogelijk dat oude voorwerpen boven water komen, alleen hier wordt het niet gerapporteerd. Want ik moet het ook doen met wat ik mondeling hoor. Of het wordt teruggegooid in de rivier of mensen zetten het in hun huis.’

Pareltjes

Volgens de archeologe heeft het Surinaams Museum een paar bijlen met steel die uit de Surinamerivier zijn gehaald. ‘En dat is dus zo leuk aan rivier context. Vergankelijk materiaal blijft veel beter bewaard. Dus hout, of zelfs textiel. Dit, doordat er geen zuurstof bij komt, en eventueel wordt bedekt met een modder/klei laag. En dat zijn toch wel pareltjes archeologisch gezien. Want meestal vinden we wel aardewerk, stenen bijlen, glas en metaal.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: