70 Procent burgers wil digitale dienstverlening via CBB

Uit onderzoek door adviesbureau DOOR Advisory in april en mei in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat ruim 70% van de burgers de voorkeur geven aan een digitale dienstverlening. Een grote meerderheid stemt ermee in dat instanties als ziekenhuizen, banken, verzekeraars, enzovoorts hun burgerinformatie rechtstreeks bij het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) zouden kunnen verkrijgen. Andere belangrijke aanbevelingen vanuit de samenleving zijn verbeteren van de klantgerichtheid, snelle en accurate service en het digitaal kunnen aanvragen van diensten.

‘Het ministerie is alle respondenten erkentelijk dat ze bereid waren de uitgebreide vragenlijst op een kritische en enthousiaste wijze te beantwoorden. Het onderzoek heeft een rijkdom aan wensen, verbeterpunten en nieuwe beleids keuzemogelijkheden opgeleverd’, aldus het ministerie vrijdag 18 juni in een persbericht.

De diverse aanbevelingen en verbeteringen zullen tijdens een integraal transformatieprogramma in de gehele CBB-organisatie worden doorgevoerd.

Een ander traject heeft betrekking op het effectiever en efficiënter maken van het ambtenarenapparaat. Het is bekend dat een groot deel van de beroepsbevolking is ondergebracht bij de overheid waarvan in de afgelopen jaren meer dan 16.000 is aangenomen. Uitgaande van het thans bij de De Nationale Assemblee in behandeling zijnde Herstelplan, kan worden vastgesteld dat het initiëren van nieuwe industrieën en projecten welke tijdens de stabilisatiefase moeten loskomen, de private sector geconfronteerd zal worden met een tekort aan arbeidspotentieel.

In dit kader laat het ministerie daarom een grootschalig onderzoek uitvoeren onder alle ambtenaren waarbij getoetst wordt in hoeverre men bereid zou zijn om op termijn de overheidsbaan te willen verruilen voor een baan in de private sector. Ook wordt onderzocht of ambtenaren van 55 jaar of ouder, belangstelling hebben om tegen compenserende voorwaarden, vervroegd uit de overheidsdienst willen treden.

Nadat de resultaten beschikbaar zijn gekomen, zal het ministerie in overleg treden met alle relevante actoren om een integraal voorstel voor het uittreden van ambtenaren te laten voorbereiden. DOOR Advisory is eveneens belast met de uitvoering van dit onderzoek. Bij de uitbetaling van de salarissen over de maand juni 2021 zal op de salarisslip een link worden geplaatst die toegang geeft tot het onderzoeksprogramma. Het ministerie roept alle ambtenaren hierbij op massaal te participeren aan dit onderzoek.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: