Parmessar vindt verwachtingen Herstelplan te hoog gegrepen

De verwachtingen zoals in het Herstelplan (HP) staan opgenomen zijn volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar te hoog gegrepen en houden onvoldoende rekening met de uitvoeringscapaciteit. In het HP is een aantal projecten en programma’s opgesomd die nog nader uitgewerkt dienen te worden, waarmee de besprekingen met de financiers moeten aanvangen en pas later de eerste stappen ter implementatie gezet zullen worden. 

Volgens Parmessar, dinsdag 15 juni in De Nationale Assemblee, tijdens de begrotingsbehandeling, is er nog een lange weg af te leggen, waarbij veel kader in gecoördineerd verband enorm veel werk zal moeten verzetten. Hij pleit daarom voor meer inzet van lokaal beschikbaar kader. Tegen deze achtergrond uitte hij de vrees, dat de planning in tijd zoals aangegeven in het HP niet tijdig gehaald zal worden.

HP terug naar tekentafel

De parlementariër vindt bovendien, dat de modelmatige kwantitatieve benadering van het HP niet gebaseerd is op de realiteit van wat de samenleving kan absorberen en “absoluut niet wat wij in korte termijnen kunnen uitvoeren zoals beschreven”. Het HP moet daarom terug naar de tekentafel en drastisch worden aangepast op onder meer het aspect waarbij realisme aan de dag gelegd wordt.

Rabin Parmessar verwoordde hiermee kernachtig het standpunt van zijn partij, de NDP als grootste oppositiepartij met betrekking tot het HP. 

Het HP en de begroting over het dienstjaar 2021 zijn thans in behandeling in De Nationale Assemblee. De debatten zijn dinsdag begonnen en zullen gedurende de rest van deze maand voortduren. De goedkeuring door het parlement van de begroting en het HP is een van de belangrijke voorwaarden gesteld door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) om over de brug te komen met een financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen voor de komende drie jaar.

Met zijn spreekbeurt bij aanvang van de debatten dinsdag heeft Parmessar voor het eerst officieel het standpunt van de NDP verwoord met betrekking tot het HP. De NDP vindt, dat in de huidige situatie gewerkt moet worden met “all hands on deck”, doch constateert dat juist gekwalificeerde medewerkers, waarvan gemeend wordt andersdenkenden te zijn, thuis gezet. De grote uitdagingen liggen volgens Parmessar op het vlak van ordening van de diverse sectoren en het agressief ondersteunen van de lokale productie mogelijkheden. Naast een helder en goed uitgewerkt plan is het voor de NDP een absolute voorwaarde het lokaal hoger kader maximaal te betrekken, te ondersteunen en uit te bouwen. In het HP wordt hierover niet gesproken.

Onderschatting

Het is voor Parmessar niet overal goed duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd uit welke middelen exact de opgesomde projecten en programma’s  gefinancierd zullen worden: eigen begroting, medefinanciering (IDB, EU, ISDB,  Grants, et cetera) of anderzins. De lange weg die afgelegd moet worden om projecten gerealiseerd te krijgen via de genoemde mede financieringsinstellingen wordt volgens hem onderschat. 

Ook vraagt hij zich af of onze uitvoeringscapaciteit daarop is berekend. Verder mist hij een “in depth” analyse van de gevolgen van de Covid-19 pandemie op de samenleving. Een beleid, steunmaatregelen per sector, haalt hij niet uit het HP. Uit het HP kan hij niet halen hoe de herstelmaatregelen zijn gefaseerd in een overzichtelijke tijdslijn met concrete acties en duidelijk te behalen doelen. Doordat deze fasering ontbreekt is volgens Parmessar het gevaar groot dat het cumulatief effect van de te treffen maatregelen hard zullen aankomen op de samenleving. Er zullen aan het begin meer werkloosheid ontstaan en er is geen zicht op de opvangmogelijkheden.

Ook aan het aspect van milieu wordt volgens Parmessar in het HP geen aandacht besteed.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: