De burger vindt: ‘Niet alleen ambtenaren hebben op Santokhi gestemd, ook de particulieren’

‘De regering kijkt alleen naar de ambtenaren’ – ‘Is een vorm van discriminatie’

De regering heeft de toezegging gedaan aan ambtenaren dat zij een toelage van SRD 1.000 per maand gaan ontvangen. Maar, er wordt kennelijk niet gedacht aan de vele  particuliere werkers, die  ook belasting betalen. ‘Discrimeert’ de overheid het overgroot deel van de werknemers, kijkt de regering teveel naar ‘haar eigen ambtenaren’?

Het Dagblad Suriname stelde deze vraag aan het lezers en volgers op social media.

Uit de ontvangen reacties is onderstaande selectie samengesteld.

Asif: ‘De particuliere sector zorgt ervoor dat de regering overheidssalarissen kan uitbetalen, ook aan de 70+ gereshuffelde ministers. Ik zou voorstellen aan de regering dat ze de heffingskorting van max. SRD 750 tijdelijk verhoogt naar SRD 1.500. Want die SRD 750 is door Bouterse geïmplementeerd. Dus, Santokhi en Brunswijk, de particulieren die de ruggengraat van de economie vormen, kijken uit naar jullie.’

‘Regering bang dat ambtenaren op straat komen’

Brian: ‘De regering is bang dat de ambtenaren op straat komen. Daarom gooit de regering een paar kruimels voor de ambtenaren. In plaats dat ze naar een oplossing voor iedereen zoeken. Werknemers bij particulieren kunnen niet zomaar op straat komen. omdat ze dan niet worden betaald, terwijl de ambtenaren dat wel kunnen.’

Risma: ‘Het zou beter zijn als de verhogingen van vaste lasten ook alleen voor de ambtenaren bestemd zijn. Want zo te zien worden de particulieren niet meegeteld bij het volk door de overheid en ze zien helemaal niet hoe zwaar het is voor de particulier die maar geen verhoging krijgt.’

Sharma: ‘De regering kan de arbeiders van particuliere bedrijven tegemoet komen door misschien het minimumloon te verhogen, want de bedrijven (met uitzondering van van bepaalde die dat wel doen) denken niet aan hun personeel. Zo zitten wij al meer dan twee maanden thuis zonder inkomen en dat is heel zwaar. Dus regering, denkt u ook aan ons a.u.b.’

Jerry: ‘Bedrijven en particulieren zijn meegegaan met de verhogingen van de wisselkoers cq douanekoers en hebben hun diensten en producten aangepast. Als ze geen winst maken zouden de bedrijven sluiten, maar hoeveel van ze zijn gesloten? Kunnen ze aan hun werknemers geen verhoging geven? Op wie wachten ze ???’

Suri: ‘De vakbonden moeten hun leden zelf uitbetalen indien ze staken. De staat Suriname moet het vakbondswezen reorganiseren. No work no pay! Het is gemakkelijk om bij de geringste en minste roep van politieke activisten om te staken. In het andere geval heeft de staat de Belastingdienst om de balans te houden. De primaire levensbehoeften moeten binnen het bereik van de armen zijn. Dus ook de ambtenaren in een lagere inkomenscategorie. Evenwicht!! Wildgroei in de gaten houden.’

‘Regering krijgt een 3 wat betreft sociale maatregelen’

Walther: ‘Ik geef de regering een 3 wat betreft de sociale maatregelen. Een jaar lang heb je de tijd en nu komen met eenzijdige maatregelen in een tijd waar alleen ambtenaren bevoorrecht worden. Ambtenaren alleen hebben in de Covid-periode zekerheid wat inkomen betreft. Ambtenaren hebben ook minder uitgaven gehad ten opzichte van particulieren die op de koop toe noodgedwongen thuis moeten zitten zonder loon. Behalve het voordeel van behoud van volle loon zijn bijvoorbeeld transportkosten verminderd dan wel weggevallen, simpel omdat men minder of helemaal niet hoeft te werken bij elke lockdown. Toch gun ik ze die SRD 1.000.

De regering moet komen met goed beleid waar alle Surinamers die het moeilijk hebben, gaan krijgen enigszins het minimale kunnen aanschaffen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Door de extra miljoenen die de ambtenaren krijgen zullen de particulieren en zelfstandigen het dubbel zwaar krijgen. Wat totaal onbegrijpelijk is, is dat niet eens het minimumloon is aangepast.’

‘Is een vorm van discriminatie’

Katje: ‘Is een vorm van discriminatie. Wat gebeurt er met de buschauffeurs. Ze krijgen niets van de overheid. Alleen maar beloftes maar niets wordt waar gemaakt. Onafhankelijksbonus hebben de buschauffeurs zelfs niet gekregen, laat staan deze toelagen.’

Mireille: ‘Meeste particuliere bedrijven hebben geen bond die voor onrust zorgt. Dat gezegd hebbende, overheid let op wie geld in je laatje brengt, zodat je dit snoepje aan je potentiële onruststokers kan geven.

Wanneer je je ambtenaren verwend, doe dan gelijktijdig ook wat voor de particulieren. Je ontmoedigt anders de particuliere sector en maakt dat nu iedereen voor lanti wil werken, terwijl het ambtenarenbestand juist gesaneerd moet worden.’

‘Vergeten dat ook hun stem geldt?’

Jan: ‘En de marktventers,visverkopers, taxidrivers, en bouwvakkers, landbouwers, kleine zelfstandigen, zij mogen doodgaan? Zij hebben ook gestemd toch, Chan ? Of niet! Vergeten, dat ook hun stem geldt! Vergeten pres.?!’

Theo: ‘De particuliere sector breng geld binnen om de 75.000 ambtenaren te betalen.’

Sam: ‘De regering kijkt alleen naar de ambtenaren. Als ze de particulieren willen tegemoet komen kan dat heel simpel ook.

Geef de particulieren ook een jaar lang een duizend SRD extra bij de belastingkorting Dan is iedereen geholpen, dan is het eerlijk. Zo lijkt het dat alleen ambtenaren tellen, maar bij de verkiezing heb je wel iedereen nodig noh ?’

Argiel: ‘De particuliere sector wordt in de steek gelaten. Vele bedrijven praten over ‘een marktconform salaris’, terwijl het salaris al lang niet meer marktconform is. De brandstofprijzen zijn zelfs hoger dan het minimumloon. Deze mensen maken ook deel uit van de samenleving, dus er moet zeker ook gekeken worden naar deze doelgroep.’

Sushma: ‘Precies. De particulieren ontvangen per dag ook hun loon. Im verband met de lockdowns mogen bepaalde zaken niet open. Niet dat je niet wilt gaan werken. De eigenaren geven uit zichzelf ook geen tegemoetkoming aan zijn arbeiders in deze moeilijke tijden. Deze groep heeft het het zwaarst.

Ivette: ‘Ja, de particulieren moeten ook toelage krijgen, want niet alleen ambtenaren hebben op hem gestemd. Dat vergeet hij.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: