Distributie noodhulppakketten volledig transparant

De landelijke distributie van 80.000 noodhulppakketten aan huishoudens die het zwaarst getroffen worden door wateroverlast en de gevolgen van de Covid-19 pandemie gebeurt volledig transparant.

Het noodhulppakket bestaat uit voedselprodukten die tot aan huis bij de begunstigden worden bezorgd door manschappen van het Nationaal Leger met ondersteuning van de lokale bestuursdiensten. De afgifte wordt nauwkeurig bijgehouden. Vanwege de acute nood en gebruikmakend van de Wet Uitzonderingstoestand heeft de regering besloten geen openbare aanbesteding te houden voor de aankoop en levering van de voedselprodukten. Leveranciers werden uitgenodigd offertes uit te brengen. De goedkeurde offertes zijn vastgelegd in een missieve van de Raad van Ministers.  Dit zegt Stanley Dijksteel, presidentiëel adviseur en direkteur van het Bureau Nationale Eénheid tegenover Dagblad Suriname. Dijksteel is belast met de algehele coordinatie van het noodhulpprojekt dat in totaal SRD 44 miljoen kost. Het streven is om  vόόr eind juni de 80.000 noodhulppakketen volledig bezorgd te hebben.

Nood acuut

Het noodhulppakket bestaat uit 1 zak rijst van 25 kilo, 1 liter spijsolie, 1 kilo uien, 1 pond knoflook, 1 kilo aardappelen, 1 kilo suiker, 1 kilo gele erwten en 1 groot blik sardien. De goederen hebben een nominale waarde van SRD 550. Maar feitelijk is de economische waarde ervan hoger, omdat bij de distributie mens en materieel worden ingezet. Dijksteel pareert de kritiek dat er geen openbare aanbesteding is gehouden voor de aankoop en levering van de produkten. De nood onder de mensen die het hardst getroffen zijn door de watersnoodramp en de gevolgen van de Covid-19 pandemie is erg acuut. Door de wateroverlast is het leven van velen ontwricht. Komt nog bij dat door Covid-19 velen die kostwinners zijn zonder werk zijn komen te zitten en dus ook geen inkomen hebben.

De algehele economische crisis in het land drukt reeds zwaar op de mensen.

Volgens Dijksteel was er geen tijd om de lange procedures van openbare aanbesteding af te wachten. De nood en het leed onder de mensen zijn erg hoog en de regering moest snel een helpende hand bieden en verlichting brengen. De Wet Uitzonderingstoestand bood daartoe ook de mogelijkheid voor de regering.

Snelle levering

Dijksteel zegt ook, dat het noodhulppakket qua motivatie wezenlijk verschilt van dat van de vorige regering. Toen werden volgens hem voedselpakketten verstrekt aan personen met het oog op de verkiezingen. Thans is er sprake van een noodsituatie en wordt niet gekeken naar politieke scheidslijnen. Waar de leveranciers de te leveren produkten betrekken is voor Dijksteel van minder belang, zolang zij binnen de offerte bedragen blijven en voldoen aan voorwaarden van snelle levering. Vooral voor wat betreft het laatste spreekt hij zijn waardering uit aan de leveranciers voor het besef en begrip, dat er snel gehandeld moest worden om verlichting te brengen voor de in nood verkerende mens. Zij hebben gezorgd voor korte termijn voorfinancieringen. Met hen is afgesproken dat twee weken na facturering de uitbetaling plaatsvindt.

Coupons nu niet praktisch

Menigeen vindt, dat het systeem van coupons beter zou werken, omdat de mensen dan de vrijheid hebben om zelf hun produkten naar eigen keuze bij de winkel te betrekken. Volgens Dijksteel zou dit systeem in de huidige situatie van acute nood niet praktisch zijn. Door de watersnood kunnen de mensen moeilijk het huis uit en bovendien is vanwege de situatie met de Covid-19 pandemie het besmettingsgevaar zeer reëel. Het couponsysteem zou pas goed werken indien daarvoor de nodige infrastructuur aanwezig zou zijn, zoals een netwerk van winkels en/of distributiecentra. “Vooral in het binnenland en verafgelegen plaatsen zou dit de mensen parten spelen”, aldus Stanley Dijksteel.

Bij de distributie van het noodhulppakket wordt gewerkt met een namenlijst die is samengesteld door ressorts- en districtsraden. Als volksvertegenwoordigende lichamen kennen zij de situatie van de mensen in hun respectieve ressorten en distrikten het best.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: