Situatie rond wateroverlast in Nickerie is ‘vrij stabiel’

Minister Nurmohamed: ‘Landelijk is SRD 350 miljoen nodig om probleem van wateroverlast aan te pakken’

De districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gobardhan, zegt maandag 14 juni in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname bijzonder blij te zijn dat de overheid steun biedt aan mensen die getroffen zijn door wateroverlast en de Covid-19-pandemie. ‘Het is een helpende hand naar de mensen toe. We zijn de regering dankbaar dat ze heel snel is ingekomen met hulp voor de mensen in de getroffen gebieden.’

In vergelijking met andere delen van het land is de situatie in Nickerie vrij stabiel. Gobardhan merkt op, dat de meeste woongebieden zijn gevrijwaard van wateroverlast, maar tijdens veldbezoeken met ministers blijkt dat er nog heel veel water weg geloosd moet worden. Wageningen is het zwaarst getroffen. De minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed heeft zich persoonlijk met minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël en de dc georiënteerd in Nickerie en hebben gesprekken gevoerd met de gemeenschappen, rijstboeren en producenten in het district. 

Nurmohamed blijft bij zijn conclusie met betrekking tot de oorzaken van wateroverlast. Het gaat volgens hem om jarenlange achterstallig onderhoud. Heel veel pompgemalen in het rijstdistrict zijn in de afgelopen jaren niet gerepareerd en lozingen zijn niet opgehaald. ‘Als dat er was, hadden we misschien maar 30% problemen met wateroverlast en vooral in woongebieden waar kanalen over hun oevers zijn getreden’, aldus de minister. 

De gemeenschappen, boeren en producenten hebben voorstellen gedaan om te komen tot oplossingen. Minister Nurmohamed zegt dat de voorstellen serieus opgenomen zullen worden in de plannen van de overheid en die zullen duurzaam opgenomen worden in de begroting. ‘Het gaat om een landelijke investering dat vrij snel moet gebeuren. Uitgerekend hebben we landelijk SRD 350 miljoen nodig om het probleem van wateroverlast aan te pakken’, zegt de minister. Het bedrag is momenteel niet beschikbaar. Via internationale donoren is de regering bezig om de middelen beschikbaar te krijgen. 

‘We gaan het niet redden met de begroting. Voor een deel in Nickerie gaan we een kleine bijdrage vragen van de boeren en landbouwproducenten. Dat gaat de toekomst zijn, want we zijn niet in staat dit soort neerslagen te verwerken in het systeem. We zijn nu niet in staat dijken massaal te verhogen en nieuwe pompen te kopen. Er zal ergens een balans moeten zijn’, aldus de OW-minister. Hij meent dat goed onderhoud een heel belangrijke rol is. Een aantal pompgemalen wordt nu door OW in samenspraak met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gerepareerd en sluizen schoongemaakt. 

Samen met de minister Gracia Emanuël heeft minister Nurmohamed en de dc zondag in het rijstdistrict meegeholpen met het inladen van enkele voedselpakketten op een ponton die maandag 14 juni met 700 pakketten richting Apoera is vertrokken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: