Asis Gajadien (VHP): “Bijkans 14 miljard gepompt in de samenleving”

Verschillende koersen niet bevorderlijk voor de economie

In een gesprek met Dagblad Suriname zegt Asiskumar Gajadien, VHP-fractieleider van de coalitie in De Nationale Assemblee over de zwevende wisselkoers:

“Het is van belang in elk land dat je niet verschillende koersen hebt, zoals de douanekoers, interventiekoers, officiële koers, bankkoers, omdat het niet bevorderlijk is voor de economie. Ik denk dat met dat in mind houdende, zo’n actie alvast een positieve werking zal hebben waarbij we weten dat er maar één koers in het land gehanteerd zal worden. Natuurlijk zijn de randvoorwaarden voor het beheren en beheersen van de koers van belang. Ik denk dat de regering, en zeker de Centrale Bank, voorbereidingen hebben getroffen. Je hebt altijd in een economie, dat er getracht zal worden om te speculeren, te kijken naar ‘if wan nyang kang meki met een koers.’ Als de Centrale Bank dat kan controleren, dan denk ik dat het een goede zaak is.”

Hoe de Centrale Bank deze kan koers beheersen

“Ik heb een grafiek uitgezet en we zagen dat naarmate geld in de samenleving komt, meer geld in omloop is gekomen, in dezelfde trend hebben we gezien dat de koers zich ontwikkeld heeft in Suriname. Wij hebben al geruime tijd en zeker al na 2018 geen reserves gehad bij de Centrale Bank van dien aard. Wat we hebben gezien is dat elke keer dat men geld gepompt heeft en zeker in jaren 2019/2020, bijkans 12 miljard dat men gepompt heeft in de samenleving, dat daardoor de koers steeds is omhoog gegaan. Dat is een indicator dat er hier en daar wat verstoringen waren. Die indicatoren, de hoeveelheid geld dat er nu in omloop is, verwacht je dat de koers rond SRD 19-20 zal stabiliseren. 

Op de vraag of de bank genoeg middelen heeft om interventie op middellang termijn te kunnen plegen, zegt Gajadien; “Ik weet dat men genoeg ter beschikking heeft, maar hoeveelheid, dat zijn indicatoren die de regering liever aan de Centrale Bank doorgeeft. Ik heb geen cijfermateriaal gehad, ik zal de instituten die daarover gaan vragen om die informatie aan de samenleving door te geven.”

Het is de bedoeling de overtollige SRD’s uit de markt te halen. “We hebben in de loop der jaren en als we naar de balans kijken van de Centrale Bank, zien we dat we bijkans 14 miljard in de samenleving gepompt is geworden.” Volgens hem kan dat niet eruit worden getrokken, omdat de hele economie verstoord zal raken. Wat er gedaan kan worden volgens hem is ervoor zorgen dat de indicatoren van de Centrale Bank, datgene is dat stabiel genoemd kan worden. “Zeker 1-2 miljard zal men moeten onttrekken en daarmee trachten de koers stabiel te houden. Voor de rest zal het moeten komen van de productie.” 

Gajadien heeft als boodschap aan een burger die gemiddeld SRD 2.000-3.000 zou verdienen:

“Wij gaan naar een stabiele koers en dat alles berekenbaar is. U kent de situatie in de jaren 2000 waarbij wij uiteindelijk tot een 2.8 koers zijn gekomen. In bijkans 10 jaren hebben we die koers kunnen handhaven. Vanwege de onzekerheden die er zijn hanteert men koersen van SRD 24-25. Als men een zekerheid heeft en als de koers werkelijk SRD 21 is, zou men prijsverlaging moeten krijgen. We moeten ervoor zorgen dat er rust is, stabiliteit is en dat al deze indicatoren die we noemen ervoor moeten zorgen, dat de burger kan plannen. Vandaar dat er sociale programma’s komen ter opvang van mensen die werkelijk niet uit kunnen komen. Het moet zo zijn, dat de mensen die werkelijk de ondersteuning nodig hebben, geholpen kunnen worden door de sociale programma’s. “We zijn in een heel andere tijd waarin het betalingsverkeer zo gemakkelijk kan gaan, dat mensen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. In de maand juni wil de regering al verlichting brengen, zowel naar de ambtenaren als het particuliere bedrijfsleven toe. Als we alleen de ambtenaren alleen tegemoet komen hebben we de samenleving nog niet geholpen. Het meest simpele en snelle op dit ogenblik is belastingen te verschuiven zodat mensen meer kunnen ontvangen eind van de maand. Maar, ik wil nog niet zeggen dat de regering al zover is. Wat ik begrepen heb is dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat het meer ligt in de uitvoering, maar op zich zie ik dat niet als een probleem. Ik denk dat je zo’n actie wel binnen 2 weken zou kunnen uitvoeren.”

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: