Overtollige SRD’s afromen middels 20% Termijn Deposito’s

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaat heel binnenkort groenlicht geven aan de handelsbanken om Termijn Deposito’s aan te bieden met een inlegtermijn van drie maanden tot een jaar tegen zeer aantrekkelijke rente. Gedacht wordt aan rentepercentage beginnende vanaf 20 procent. Zo verneemt Dagblad Suriname uit topfinanciele kringen. Met deze maatregel zet de Moederbank een nieuw monetair instrumentarium in om de overtollige hoeveelheid aan SRD’s in de economie af te romen.

Door buitensporige monetaire financiering in de afgelopen beleidsperiode is er enorm veel Surinaams geld in de economie terecht gekomen. Naast de enorme buitenlandse schulden worden overtollige SRD’s als een voorname boosdoener gezien van de de inflatie. Het vormt  een van de voorname factoren die zorgt voor de opwaartse druk op de wisselkoers voor vreemde valuta. Door de sterke waardedaling van en minder vertrouwen in de Surinaamse munt, ruilen velen hun SRD’s in voor vreemde valuta, meestal de Amerikaanse dollar. Hierdoor ontstaat er een opwaartse druk op de koers van de Amerikaanse dollar.

Met het aanbieden van Termijn Deposito’s met een relatief kort inlegtermijn en tegen zeer aantrekkelijk rente, wil de CBvS zoveel mogelijk SRD’s afromen. In de afgelopen periode heeft de CBvS onder andere via valuta interventies circa SRD 1,5 miljard afgeroomd.

De Termijn Deposito’s, met zeer aantrekkelijke rente, wordt een open belegging waarbij zowel particulieren als bedrijven zullen worden benaderd door hun huisbanken. De banken en de beleggers zullen daarbij nadere regels en voorwaarden vaststellen. De CBvS zal er volledig buiten staan. Het is de bedoeling de overliquiditeiten aan SRD’s voor kortere of langere termijn te doen binden. Speculanten worden hiermee een alternatief geboden dan te vluchten in vreemde valuta en zo marktverstoringen veroorzaken.

Met het herwinnen van het vertrouwen in de Surinaamse munt wordt ook gehoopt dat bezitters van vreemde valuta hun geld in SRD omzetten om deze tegen zeer aantrekkelijke rente opbrengsten te beleggen. De druk c.q. de vraag naar valuta wordt hierdoor minder, waardoor de wisselkoers onder controle wordt gekregen. Zo luidt de economische redenering.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de keerzijde zal zijn van een deze maatregel. De hamvraag is wat de leenrente zal zijn voor burgers en bedrijven. Logisch bezien zou deze minstens gelijk moeten zijn met de rente van de Termijn Deposito’s. De huidige rente op SRD kredieten bij de banken ligt tussen de 9 en 11 procent. Ook de effecten op lopende kredieten is nog niet helder, hoewel bij kredietovereenkomsten met de banken veelal een bepaling is opgenomen dat bij gewijzigde omstandigheden de bank bevoegd is eenzijdig de rentevoet aan te passen.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: