Kanape (BEP): ‘Problemen binnenland nog niet aangepakt’

Volgens BEP-Assembleelid uit Sipaliwini Remi Kanape zijn de problemen in het binnenland nog niet aangepakt door de huidige regering. De belofte dat zaken voortvarend zouden worden aangepakt blijken nu na 10 maanden loze beloften te zijn. De problemen zijn nog steeds hetzelfde.

Onderwijs

Voor de corona-pandemie was onderwijs in het binnenland al een groot probleem, vooral Boven Suriname, Boven Marowijne, Lawa, Tapanahoni, Boven Coppename en het Boven Saramacca gebied. Leerkrachtenwoningen zijn er niet of in zeer slechte staat. Materiaal ontbreekt op de verschillende scholen. Al deze zaken zorgen ervoor, dat leerkrachten en leerlingen gedemotiveerd raken. Dat heeft zijn invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Kanape geeft een voorbeeld aan van het dorp Godo Olo waar in de krutu oso lessen worden verzorgd.

Leerkrachtenwoningen op Carmel zijn onbewoonbaar waardoor de leerkrachten op Poeketi wonen. Dus elke dag vanuit Poeketi varen over de soela’s met alle gevaren, om les te gaan geven op Carmel. Kanape pleit ervoor dat het ministerie ervoor zorgt, dat de leerkrachten in het binnenland om de drie weken voedingspakketten krijgen. Niet elke leerkracht is in staat om  voeding voor drie maanden vooraf te kopen. De leerkrachten komen meestal om de drie maanden naar de stad voor het doen van inkopen.

Vanwege de situatie met het coronavirus, waardoor de scholen gesloten zijn, zullen de leerlingen nog meer achter raken. Van afstandsonderwijs is er volgens Kanape geen sprake in het binnenland. Er wordt door de minister aangegeven, dat er ook wordt gewerkt aan afstandsonderwijs in het binnenland, maar in de praktijk is daar nog geen sprake van.

Gezondheidszorg

Ook de gezondheidszorg laat te wensen over. Het personeel van de Medische Zending is wel gemotiveerd. De poliklinieken die gebouwd zijn toen BEP het ministerie van Volksgezondheid beheerde, verkeren nog in goede staat. Het grootste probleem is het tekort aan medicijnen.

Over het coronavirus zegt Kanape, dat de voorlichting over dit virus en het vaccineren opgevoerd en agressiever moeten plaatsvinden, anders gaat het niet lukken met het vaccineren in Sipaliwini. Hij is daartoe bereid zijn ondersteuning te geven. Overigens heeft Kanape zijn eerste prikje al genomen.

Prijzen 

Kanape geeft verder aan, dat de prijzen van goederen en diensten in Sipaliwini schrikbarend zijn gestegen. Er is geen enkele controle, dus de consumenten in het district zijn overgeleverd aan de willekeur van de personen die goederen en diensten aanbieden. 

Tien maanden regering Santokhi-Brunswijk heeft nog niks concreets opgeleverd voor het binnenland. “De focus van deze regering lijkt meer op Marowijne gericht als het om het binnenland gaat”, aldus Remi Kanape. 

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: