Zorgen bij BEP over actuele Covid-situatie in het land

BEP wil dat president Santokhi managen ‘Covid-19 gebeuren’ naar zich toe trekt

De politieke partij BEP maakt zich ernstig zorgen over de toename van de Covid-19 besmettingsgevallen, de hoge besmettingsgraad, het recordaantal doden van 53 in de maand mei, de overvolle ziekenhuizen en het tekort aan IC- bedden. Ook over de perceptie, de vrees en het sentiment die onder grote delen van de samenleving leven, is er grote bezorgdheid. Het Surinaamse volk schijnt niet optimistisch te zijn over het huidige beleid en aanpak rond de Covid-19 pandemie. Op dit moment behoort Suriname tot de landen die het meest te lijden hebben onder de corona pandemie in de regio.

‘Cultuur van onvoldoende transparantie en gebrekkige maatregelen’

‘Naar aanleiding daarvan vragen wij dringende aandacht van de regering voor een samenhangend, transparant, controleerbaar en voorspelbaar Covid-19 beleid, inclusief een goed uitgewerkt en gebalanceerd communicatiestrategie. De cultuur van onvoldoende transparantie, moeizame en gebrekkige maatregelen die de samenleving langer op slot dreigen te zetten, moet plaatsmaken voor een vertrouwenwekkend beleid, daadkrachtig en kordaat optreden. Wij pleiten derhalve ook voor een nieuwe landelijke aangestuurde crisisorganisatie. In dit kader roepen wij President Santokhi op het managen en monitoren van het Covid-19 gebeuren naar zich toe te trekken, mede met het oog op herstel en verbetering van de vertrouwensrelatie met samenleving, aldus de BEP in een dinsdag 25 mei uitgebracht persbericht.

Minister Ramadhin imponeert niet meer

‘De Covid-19 gerelateerd vaccinatieboodschappen, alsook protocollen, vinden onvoldoende ingang bij grote delen van de doelgroepen. De vicepresident die conform de zogenoemde Covid-19 wet de verantwoordelijke functionaris binnen de Covid-bestrijding is, zien wij nagenoeg niet in beeld. Helaas valt ook op te merken dat de minister van Volksgezondheid grote delen van de samenleving niet meer bekoort en nog minder imponeert met zijn inspanningen en boodschappen. ‘

Volgens de BEP verdient de samenleving het gelag niet en mag ook nimmer de prijs betalen van gebrekkige of onvoldoende bestuurlijke capaciteit en –ervaring. 

‘De BEP doet een dringend beroep op de regering te komen met een duidelijke vaccinatiecampagne als onderdeel van het Covid-19 communicatieplan, vertaald in verschillende talen. President pak uw verantwoordelijkheid op en zie ook erop toe dat bewindslieden, overige beleidsmakers, functionarissen in topposities en strategische functies de protocollen en maatregelen niet aan hun laars lappen, maar zich eraan houden.’

‘Er heerst een duidelijk beeld van wantrouwen, frustratie, boosheid en vaccinatievrees, dat gevoed wordt door onder meer de twijfel als hoogwaardigheidsbekleders daadwerkelijk worden ingeënt. De beschikbaarheid van het Covid-19 vaccin blijkt thans een uitdaging te zijn, vanwege vertraging bij de levering. Dit ook weer in tegenstelling tot de belofte van de president dat Nederland reeds de vorige week vaccins zou doneren aan Suriname. Echter zwijgt de regering ook weer in alle talen over het type vaccin dat toegezegd is door de Nederlandse regering’, aldus de BEP.

Aan de samenleving doen wij ook een alarmerende oproep om goed burgerschap aan de dag leggen. Wij hebben geen andere keus dan ons te beperken, vooral wanneer het gaat om sociale contact en bewegingsvrijheid. Afstand houden, dat helpt ons in de strijd tegen corona en het redden van levens. Laten wij onze solidariteit tonen en verantwoordelijkheid opnemen. Het is overduidelijk dat het virus van mobiliteit en ontmoetingen leeft. 

Tenslotte stellen wij ons partijcentrum beschikbaar aan de autoriteiten voor gebruik in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Dat is onze solidariteitsbijdrage in deze crisis!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: