Meteoroloog Radj Nanda: “Wij moeten leren om het water te beheersen”

Meteoroloog Radj Nanda zegt desgevraagd in gesprek met Dagblad Suriname: “De natuur is aan het werk. Wij bevinden ons in de grote regentijd. De regen zal de komende dagen, zij het minder als in de achter ons liggende dagen, neerkomen. In de loop van de week komt er een geleidelijke afname. Het zal dan vooral in de middaguren regenen, maar niet zo aanhoudend zwaar.”

Geen extreme regenval

“Op het moment is er geen sprake van extreme neerslag. Zondag jongsleden is er op Zorg en Hoop 60 millimeter gemeten. In Nickerie was dat 67. Dat is geen abnormale situatie. De neerslag kan oplopen tot 200 milliliter. Deze extreme neerslag komt om de zoveel jaar voor.”

Ideale situatie creëren  

“Suriname zou in staat moeten zijn om het overtollige water te verwerken. Om een ideale situatie te bewerkstelligen zal stedekundig moeten worden ingegrepen. Er wordt lukraak gebouwd, gegraven en aangelegd. Wij moeten leren om het water te beheersen. Gesloten rioleringen kunnen het regenwater niet verwerken. Wij moeten het meer hebben van grote kanalen die uitlopen op de rivieren.”

Meteorologische capaciteit 

Meteoroloog Nanda maakt zich zorgen over de capaciteit van de Meteorologische Dienst. “Er is veel werk aan de winkel. De dienst is onderbezet. Het ervaren personeel schommelt rond de pensioengerechtigde leeftijd. Er is weinig of niets gedaan aan opleiding en upgrading. De opvolging komt in gevaar. Zo’n drie jaar geleden werd er een begin gemaakt met een opleiding op bachelor niveau, dat maar niet wil lopen.”

Opleiding noodzakelijk

“Een opleiding op bachelor niveau is bij lange na niet voldoende om het werk naar behoren te doen. Hogere opleiding, bijscholing en training in binnen en buitenland zijn nodig. Maar zoals Suriname ervoor staat, is dit niet mogelijk. De opleidingen kosten veel geld en moeten in buitenlandse valuta betaald worden. Maar, dat mag geen excuus zijn om het niet te doen.”

Het hoofd niet naar het werk

“De dienst is onderbezet. Op Zanderij werken ongeveer 25 personen. Als ik het goed heb, bedraagt het landelijk personeel nog geen 100. Het personeel is gedemotiveerd door de crises in het land. Om uit te komen moet het uitkijken naar bijbaantjes. Zij hebben door de vele problemen waarmee zij geconfronteerd worden, het hoofd niet bij het werk.”

Apparatuur minimaal

“Wij beschikken slechts over het minimale aan apparaten om de weersomstandigheden in de gaten te houden. De radar is al een tijd buiten werking.  Ik heb vernomen, dat er inmiddels geldmiddelen zijn vrijgemaakt om de reparatie te doen”, aldus Nanda.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: