Brokopondo wil Covid-vaccine niet

Bewoners van het district Brokopondo staan sceptisch tegenover het vaccineren tegen het Covid-19 virus. Lambertus uit Nieuw Ganze (een dorp in Brownsweg) geeft aan, dat van de 300 mensen in het dorp die waren geregistreerd om te vaccineren, maar 1 persoon is verschenen voor de vaccinatie.

Dwight uit Balingsoela zegt, dat hij niet gaat vaccineren, zo ook velen in het dorp. Een jongeman uit het dorp Tapoeripa beweert, dat het vaccin ontwikkeld is om de zwarte bevolking uit te roeien. De reden is de vele onduidelijkheden over het vaccin zelf. Er is zoveel informatie op social media waarvan je niet weet wat waar en wat niet waar is. Video’s en commentaren van pseudo deskundigen worden gedeeld via Facebook en WhatsApp. Velen verspreiden misleidende informatie op Facebook en andere social media klaagt een man uit Klaaskreek. “Door de bomen kun je het bos niet meer zien. Wat moet je als burger geloven als deskundigen zelfs twijfels hebben”, vraagt een dame uit het dorp Asigron zich af.

In de Sarakreek dorpen in het Boven stuwmeer hebben de bewoners de Medische Zending laten weten dat ze niet met hun vaccin daar moeten komen. Ze zullen worden weggejaagd. Enkele bewoners benadrukken, dat de voorlichting over het virus en het vaccineren zeer belangrijk is, liefst in hun moedertaal.

Het is van belang dat het ministerie van Volksgezondheid met een degelijke voorlichtingscampagne komt om de noodzaak van het vaccineren te benadrukken. In Brokopondo zou men dan gebruik moeten maken van de structuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de Medische Zending, die al jaren opereert in het binnenland om de gemeenschap voor te lichten. “De voorlichting wordt wel gegeven door de Medische Zending en ook in de moedertaal, maar het moet agressiever”,zegt een man afkomstig uit Brokopondo centrum.

Het vaccineren wordt in Brokopondo door de Medische Zending gecoördineerd samen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Velen in het district hebben tot nog toe een afwachtende houding genomen wat het vaccineren betreft.

VP 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: