Lokaal inhoudsbeleid (local content) moet maximale uit olie- en gassector halen

Het lokaal inhoudsbeleid (local content) voor de olie- en gassector is bedoeld om andere sectoren in de economie te helpen ontwikkelen, zodat het land meer voordelen kan halen dan alleen inkomsten uit royalty’s en belastingen. Ze kunnen zich richten op het vergroten van directe en indirecte werkgelegenheid, het opleiden van gekwalificeerde arbeidskrachten via onderwijs, het ondersteunen en stimuleren van toeleveringsbedrijven voor goederen en diensten en het ontwikkelen van nader te identificeren sectoren. 

Met lokaal inhoudsbeleid in de hand zullen met de oliemaatschappijen afspraken worden gemaakt voor het afnemen van goederen en diensten van lokale ondernemers en het gebruik maken van lokale arbeidskrachten. Lokale ondernemers krijgen zo ook de kans om te groeien en zelfs buitenlandse markten te betreden. 

De regering zal bij de formulering van het lokaal inhoudsbeleid zich breed moeten laten informeren door niet alleen het bedrijfsleven en ondernemers, maar ook door het brede maatschappelijk middenveld. De afgelopen week heeft de regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi met het oog op het te formuleren lokaal inhoudsbeleid voor de olie- en gassector een eerste ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van bedrijfsleven organisaties. De bedrijfsleven organisaties zullen op korte termijn met Staatsolie N.V. een  bespreking hebben.

President Santokhi zei maandag 24 mei tijdens de regeringspersconferentie dat de regering bij het proces van formulering van het lokaal inhoudsbeleid internationale bijstand zal inroepen. Hij trad niet in detail daarover.

Het proces om te komen tot een gedegen lokaal inhoudsbeleid gericht op het realiseren van nationale doelstellingen vereist deskundigheid en tijd. Guyana heeft er 3 jaar over gedaan.

Voor 2021 is de schatting, dat de oliemaatschappijen voor exploratie werkzaamheden voor de Surinaamse kust circa US$ 900 miljoen zullen hebben uitgegeven aan aankopen. Het overgrote deel gaat echter aan de Surinaamse economie voorbij, omdat Suriname nauwelijks specialisten en equipment kan aanleveren.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: