Henk Ramnandanlal: ‘Nutteloze loonsverhoging’

Ondervoorzitter Henk Ramnandanlal van de PALU ( Progrsieve Arbeiders en Landbouwers Unie) zegt desgevraagd over zijn visie met betrekking tot de malaise waarin Surinamer verkeert: “Korte termijn vraagstukken zoals het vraagstuk van salarisverhogingen kunnen alleen blijvend kan worden opgelost als wij maatregelen op de korte termijn nemen met onze ogen gericht op de lange termijn.”

Duurzaam stabiliseren

“In deze kwestie speelt de vraag op de lange termijn, hoe willen we blijvend de inkomsten van de staat zodanig inrichten, dat deze meer in balans komt met de overheidsuitgaven waaronder salarissen. En ook, hoe stabiliseren wij duurzaam de koers zodat we niet steeds weer met het vraagstuk komen te zitten, dat ambtenaren en andere arbeiders en werknemers continu achter hun werkgever aanzitten voor hoge salarisverhogingen.”

Loonsverhoging

“Als onze regeerders deze vragen niet kunnen of niet zullen beantwoorden en de salarisverhoging geïsoleerd voor nu zullen doorvoeren zullen de tekorten van de overheid drastisch toenemen op de korte termijn. De overheid zal consumptief moeten lenen met alle consequenties van dien. Of de overheid zal noodgedwongen deze tekorten monetair financieren met weer als gevolg dat de koers verder zal verslechteren. Prijzen in de winkels zullen omhooggaan en de door de vakbeweging gevraagde loonsverhoging zal daardoor nutteloos blijken te zijn.”

Samenhang wordt gemist

“In de visie van de PALU zullen de salarisverhogingen gepaard moeten gaan met meer investeringen in de economie om de bevolking in staat te stellen om meer te gaan verdienen. Met de investeringen zullen alleen direct meer dollars in de in de samenleving komen, maar ook op de middellange termijn door toegenomen exporten. Daarmee zullen blijvend de inkomsten van de staat omhooggaan waardoor meer lenen en/of monetair financieren overbodig zullen worden. En uiteindelijk zal de koers blijvend stabiliseren. Dit is de samenhang die wij als PALU missen in de huidige maatregelen die de regering aan het nemen is.”

Hoe komt de vakbeweging op dit moment op u over?

“De vakbeweging heeft geen keuze dan op te komen voor de belangen van haar leden die momenteel aan het verarmen zijn door wanbeleid. Het grootste probleem is, dat het volk steeds weer wordt gevraagd om in te leveren, terwijl familie en vrienden worden geregeld op allerlei posities en de huidige regeerders zich rijkelijk zegenen met allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd ontbreekt het perspectief wanneer de crisis voorbij zal zijn en wanneer het volk eindelijk meer zal beginnen verdienen. Terwijl de vakbeweging nu meer dan ooit betrokken zou moeten worden bij een samenhangend programma met investeringen in de productie voor het scheppen van meer werkgelegenheid voor jongeren.”

Wat is verantwoordelijkheid van de werkgevers in de private sector?

“Werkgevers nemen risico’s om ondernemingen op te zetten, draaiende te houden en momenteel zijn ze net zo de dupe van de huidige Covid-pandemie als elke andere Surinamer. Enerzijds zal de regering deze ondernemingen tegemoet moeten komen. En anderzijds zou de regering juist nu meer mogelijkheden moeten creëren voor het opzetten van nieuwe ondernemingen. Jonge productie-ondernemers zouden nu alle ondersteuning moeten krijgen om in een samenhangend pakket van maatregelen industrieën op te zetten om meer agrarische producten te verwerken en te exporteren. Er zijn vele rendabele opties waar er ook financiering voor gevonden zou kunnen worden. Helaas missen we deze benadering ook bij de huidige regering, net zoals bij de vorige NDP-regering.”

Welke zijn de idealen die u arbeiders en landbouwers nastreeft?

“Voor de PALU zullen de belangen van de arbeiders en de landbouwers leidend moeten zijn in de wijze waarop we ons land ingericht willen hebben. Ambtenaren, onderwijzers, verpleegkundigen, politieagenten, brandweerlieden, werknemers in fabrieken en op straat zijn allen arbeiders. Deze arbeiders maken samen met de landbouwers meer dan 95% uit van onze samenleving. Als wij hun belangen negeren zal er altijd disharmonie, strijd en ontevredenheid zijn in Suriname.”

Evenwicht in de inrichting van Suriname

“Landbouwers en arbeiders hebben op de lange termijn belang bij meer evenwicht in de inrichting van ons land. Niet alleen meer evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de staat. Maar ook meer evenwicht tussen investeringen in de reële sfeer, dat wil zeggen in de productie, en investeringen in de sociale sfeer. De een hangt af van de andere.”

Duurzaamheid

“Maar ook zal er meer balans moeten komen in onze economie die momenteel teveel afhankelijk is van de niet duurzame sectoren als de mijnbouw. Dat wil zeggen dat de duurzame sectoren als de landbouw, de diensten- en toerismesector meer ontwikkeld moeten worden. En dus ook meer evenwicht in wat wij als land uitgeven aan importen van consumptiegoederen en wat wij als land verdienen met de export van productiegoederen. Met deze idealen op de lange termijn zullen we vervolgens in staat zijn om blijvende oplossingen op de korte termijn te brengen voor de crisis waar wij nu tegenaan kijken”, aldus Ramnandanlal.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: