De kerk voelt zich niet lekker

Steve Meye: “De regering moet dat onsmakelijk gevoel bij ons weghalen”

Op social media circuleerde het afgelopen weekend een bericht waarin aangegeven wordt, dat de kerken open moeten. De indruk werd gewekt dat dit bericht afkomstig zou zijn van Bisschop Steve Meye. In een reactie laat Meye weten niet van zo’n bericht op de hoogte te zijn. Echter, staat hij achter de roep om openstelling van de gemeenten.

“Er wordt in de genomen maatregelen alleen aandacht gevestigd op de natuurlijke gezondheid van de mens en niet op de geestelijke gezondheid”, zegt Meye. Vandaar dat hij aangeeft “het niet eens te zijn dat de kerken gesloten zijn, omdat zij gehinderd worden om te werken aan de geestelijke gezondheid van de mens”.

Meye stelt, dat velen gebukt gaan onder geestelijke depressie en oppressie vanwege het gemis aan het kunnen bezoeken van de kerk. “De mensen missen het samenkomen met geloofsgenoten om hun geloof te kunnen beleven. Dit gaat tegen de regels van de Grondwet in.” Hij somt de verschillende gevallen van levensberoving en de vele berichten over personen die van de Wijdenboschbrug zijn gesprongen, naast de talloze voorbeelden van huiselijk geweld. “Er is een hele lange lijst van mensen die momenteel in geestelijke nood verkeren”, zegt de Bisschop. 

Beperking

De kerk wordt beperkt om de geestelijke hulp te kunnen bieden stelt hij verder. “Daar hebben wij moeite mee.” In verband hiermee zal vanuit Godsbazuin Ministries International, die 75 kerken vertegenwoordigt in Suriname, een brief worden gericht aan de president om de maatregelen te heroverwegen en tenminste de kerken weer open te stellen.

Meye zegt, dat de kerken vanaf de eerste dag zich gehouden hebben aan alle protocollen tijdens de diensten. “Maar, we zien dat we elke keer steeds meer worden beperkt.” Vanuit de doelgroep is de vraag gesteld waarom de lockdowns alleen op zondag zijn. “Zondag is juist de dag dat de gelovigen naar de kerk willen voor hun geestelijk voedsel ten behoeve van hun gezondheid.” Meye legt nogmaals de nadruk erop, dat teveel het accent wordt gelegd op de natuurlijke gezondheid van de mens, middels onder meer het vaccinatieprogramma, maar niet op de geestelijke gezondheid. “Die andere kant van de medaille wordt helemaal niet naar gekeken.”

Geen geestelijk leiders in Covid-team

Hij onderbouwt dit door te stellen dat in de samenstelling van het Covid Managementteam er geen enkele geestelijke leider zitting heeft. “Alleen daaraan kan je al zien, dat de besluiten die daar worden genomen eenzijdig zijn en alleen gericht op de fysieke, natuurlijke gezondheid van de mens.” Het feit dat aan de geestelijke gezondheid wordt voorbijgegaan noemt Meye geen goede zaak. “Het is niet meer in balans.”

Protocollen

Als de regering besluit de kerken weer open te stellen dan gelden de protocollen voor de volle honderd procent, laat Meye weten. Vanaf temperatuurmeting tot MoHanA (mond-/neuskapje op, handen wassen, 1.5 meter afstand in acht nemen).

“Vanaf dag één hebben wij ons aan deze regels gehouden. Toch bekruipt ons het gevoel, dat de maatregelen gericht worden tegen de kerken. Voor ons is dat heel onsmakelijk. We zien dat er total lockdowns kwamen alleen op de zondag en bij de derde golf in het weekend. De regering moet dat onsmakelijk gevoel bij ons wegwerken want wij voelen ons momenteel niet lekker.” Meye kijkt in dit verband terug en licht toe ,dat het vorig jaar tijdens kerst werd verboden om bij elkaar te komen tijdens de kerstnachtdienst, terwijl een niet Christelijk feest kort daarvoor wel op het Onafhankelijkheidsplein gevierd mocht worden. “Hierna werden wij tijdens Pasen weer gelockdowned. Het komt bij ons over alsof de maatregelen negatief gericht zijn tegen het Christendom.”

Meye noemt om het beeld, zoals de kerk dit beleefd, compleet te maken ook de viering van Divali waarbij de lockdown naar 23.00 uur werd versoepeld. “Het gevolg is dat wij tijdens Pasen door de gevolgen van die viering weer in lockdown moesten.” Meye zegt dat het moeilijk is om de maatregelen verder te kunnen verorberen. “Want dit is niet goed.”

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: