Stootgroep Rechtspositionele Aangelegenheden binnen politiekorps staat niet achter actie Politiebond

Een groep agenten binnen het Korps Politie Suriname, verenigd in de Stootgroep Rechtspositionele Aangelegenheden (SRA), heeft vrijdag 21 mei onderstaande verklaring uitgebracht naar aanleiding van het recente protest bij de Assemblee en het Kabinet van de President van de Politiebond waarvoor bestuursleden van de bond ook andere belangenorganisaties bleken te hebben gemobiliseerd om deel te nemen.

De tekst van de verklaring van de SRA:

‘Onverminderd de actie voor betere medische voorzieningen, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder de loonsverhogingen en aanpassingen van toelagen waarvoor politieambtenaren terecht hun stem laten horen bij het bevoegde gezag, zegt de stootgroep dat zij niet staat achter het gehanteerde actiemodel van de SPB van gisteren, 20 mei, op of nabij het Kabinet van de President.

Deze actie heeft achteraf geleid tot het in stelling brengen van andere belangengroepen, terwijl dit niet het besluit was van de algemene ledenvergadering (ALV). Het besluit van de ALV had puur te maken met een interne strijd, waarbij leden werden opgeroepen voor het opkomen in verband met de afgeketste onderhandelingen op het gebied van medische voorzieningen. Achteraf blijkt dat na de vergadering, leden van het hoofdbestuur onbewust dan wel opzettelijk oproepen hebben gedaan aan andere belangenorganisaties.

Wij staan hier niet achter en houden ons nog steeds op het pad van dialoog en consensus. Deze stootgroep (SRA) heeft door de jaren heen bewezen een steunpilaar te zijn bij het realiseren van doelen die bereikt zijn door de huidige Surinaamse Politiebond. Wie dat niet weet, mag het natrekken bij het vorige kabinet en het huidige.

De SRA is ervan overtuigd, dat in deze moderne wereld wederzijds respect geldt, met inachtneming van wettelijke voorschriften, gesloten verdragen en geldende overeenkomsten en deze nageleefd dienen te worden door alle partijen inclusief de werkgever, in deze de overheid.

Wij zijn van mening, dat de wegen om te geraken tot dialoog en te komen tot oplossingen niet voldoende zijn bewandeld door de vertegenwoordiger van de leden van het Korps Politie Suriname.

Wij roepen eenieder op om het hoofd koel te houden en zich niet te laten misleiden om de orde opzettelijk te verstoren, terwijl u in een onderhandelingspositie bent met de werkgever.

De interne strijd dient zich te beperken tot de leden van de SPB en zullen wij onder geen enkel beding ervoor zorgen dat burgerlijke ongehoorzaamheid jegens het bevoegde gezag dan wel de regering gestalte zal krijgen, ondanks dat wij behoren tot dezelfde samenleving.

De vertegenwoordigers van de Stootgroep Rechtspositionele Aangelegenheden:

J-S Rozenblad Inspecteur van politie

M. Kensmil Inspecteur van politie

N. Dharamsingh Agent van politie

S. Kasi Inspecteur van politie

R. Kalisingh Inspecteur van politie

G. Tamka Agent van politie

H. Kertosarie Inspecteur van politie

B. Panka Agent van politie

H. Paal Brigadier van politie

R. Payne Agent van politie’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: