Verklaring DA’91 over aanstelling Leo Brunswijk in top EBS

‘Wij, allen van DA’91
Constateren:

  • Dat de dhr. Leo Brunswijk, President-Commissaris  bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), ook is benoemd tot directielid van het staatsbedrijf per 1 februari 2021.
  •  Dat dit besluit genomen is op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 maart 2021 en medeondertekend is door dhr. Leo Brunswijk als voorzitter van de Raad van commissarissen.
  • Dat dhr. Leo Brunswijk tevens (President)-Commissaris is bij N.V. Staatsolie, NV Havenbeheer, en de SLM.
  • Dat de belastingbetaler de maandelijkse vergoedingen gepaard gaande met deze functies bij respectievelijke commissariaten moet opbrengen in een tijd van algehele malaise
  • Dat het benoemen van dhr. Leo Brunswijk niet alleen de reinste  vorm van nepotisme is, doch ook ernstige belangenverstrengeling.
  • Dat gebleken is dat de regeerders en hun familie en vrienden structureel accommoderen voor riante salarissen en voorzieningen, terwijl de rest van onze samenleving steeds zwaardere offers moeten brengen. 
  • Dat de regering met de in het vooruitzicht gestelde crisis en herstelplan nog meer offers van deze samenleving zal vragen, terwijl de rek er zo goed als uit is, en  het bij gezagsdragers en hun familie en vrienden steeds ruimer en luxueuzer leven is.

Wij concluderen dat:

Dit  onacceptabel is en in strijd met elke vorm van solidariteit, goed bestuur en dienstbaar leiderschap. 

Wij eisen: 

  • Wij eisen daarom van de regering dat zij per onmiddellijk de benoeming van dhr. Leo Brunswijk in de Directie van EBS nietig verklaart en intrekt. 
  • Dat de regering haar volledig benoemingsbeleid vanaf haar aantreden grondig evalueert, 
  • Dat de regering alle door hen benoemde Raden van Commissarissen, van Toezicht of van Bestuur herevalueert en verschoont van elke vorm van nepotisme. 

Suriname verdient Beter!

DA’91 Presidium’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: