Sociaal vangnet in Herstelplan bestemd voor allerarmsten

SRD 1.3 miljard voor salarisaanpassing ambtenaren

Het Sociaal Vangnet zoals in het Herstelplan (HP) staat opgenomen is in essentie slechts bestemd voor de allerzwaksten in de samenleving. Het vangnet bestaat deels uit het  “op toppen” (verhoging/aanpassing) van bestaande sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, AOV, financiële bijstand aan zwakke huishoudens en personen met een beperking. Deze maatregelen zijn reeds in uitvoering.

Het ander deel van het sociaal vangnet bestaat uit nieuwe maatregelen, zoals schoolvervoer voor scholieren, babyvoeding, directe hulpverlening aan zeer arme gezinnen, subjectsubsidie voor elektriciteit, voedingsprogramma voor arme huishoudens, schooltassen projekt en een Covid-19 werklozenuitkering. Een looncorrectie c.q. koopkracht versterking voor 55.000 ambtenaren waarvoor SRD 1.300 miljoen is gereserveerd staat ook opgenomen op de lijst van maatregelen van het Sociaal Vangnet. De extra kosten voor het Sociaal Vangnet voor de periode 2021-2022 komen op zo’n SRD 2.643 miljoen. De bestaande sociale- en medische voorzieningen en subsidies bedragen ruim SRD 1.000 miljoen (1 miljard).

Bestaande organisatorische structuur

Suriname heeft volgens het HP reeds een organisatorisch en logistieke structuur en netwerk om de bestaande voorzieningen en diensten te distribueren. In andere landen waar sociale en medische voorzieningen ontbreken is men overgegaan tot een systeem van Conditional Cash Transfers, maar dit is voor Suriname niet nodig. Het bouwen van nieuwe instituten voor de distributie van voorzieningen en diensten kost veel tijd naast deskundigheid en managementvaardigheden. “Die tijd is er nu niet”, zo staat in het HP. Aldus is gekozen om de bestaande voorzieningen op te toppen dan wel te verbeteren. Waar nieuwe maatregelen nodig zijn voor doelgroepen die anders niet bereikt kunnen worden, zal gebruikt gemaakt worden van organisaties en hun netwerk zoals religieuze- en buurtwerkorganisaties.

Nieuwe en tijdelijke voorzieningen

Voor het voedingsprogramma voor arme huishoudens is in het HP voor 2021 een bedrag van SRD 200 miljoen gereserveerd. Het gaat hier om de armste huishoudens tijdens de Covid- crisis te voorzien van voeding. “Het ministerie van SoZaVo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) werkt aan een systeem van voedingsbonnen in plaats van voedingspakketten”, zo staat in het HP.

Voor het schooltassen projekt (20.000 schooltassen) is SRD 14 miljoen gereserveerd, voor babyvoeding (5.000 baby’s) SRD 87 miljoen, voor schoolvervoer (40.000 scholieren en studenten) SRD 80 miljoen, en voor directe ondersteuning aan de echte armen SRD 26 miljoen. Voor elektriciteit subsidie voor zwakke huishoudens is SRD 500 miljoen gereserveerd.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: