JusPol ‘werkt gestadig’ aan realisatie wensenpakket Politiebond

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) werkt gestadig aan het realiseren van zaken opgenomen in het wensenpakket van de Surinaamse Politiebond (SPB), zo laat het ministerie woensdagavond 19 mei via een persbericht weten.

Momenteel worden tussen het ministerie, de Surinaamse Politiebond (SPB) en het Staatsziekenfonds (SZF) gesprekken gevoerd over de medische voorzieningen van politieambtenaren. Het ministerie wil komen tot algehele vrije medische voorzieningen voor alle actieve en gepensioneerde leden van het Korps Politie Suriname (KPS) en hun gezin. 

De SPB heeft op een Algemene Ledenvergadering op 7 mei een motie aangenomen, welke op 17 mei het ministerie heeft bereikt. In de motie is onder meer aangegeven dat de werkgever, JusPol, niets heeft gedaan aan de lonen. 

Het ministerie is vanaf 16 april gestart met de gesprekken tussen de Overlegcommissie Justitie en Politie en het SZF om de kwestie over de medische voorzieningen op te lossen. Op 23 april is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met het Staatsziekenfonds. 

De minister van Justitie en Politie heeft naar aanleiding van de verschillende verzoeken van de vakbonden binnen zijn ministerie instructies aan de president gevraagd. De president heeft op 3 mei toestemming verleend aan de JusPol-minister en een team van ministers (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking/Binnenlandse Zaken/Financiën en Planning/Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken) om voorbereidingen te treffen voor de loononderhandelingen met de SPB alsook de overige vakbonden. 

Op 6 mei heeft de Overlegcommissie het bestuur van de SPB formeel in kennis gesteld van dit resultaat. De gesprekken voor de loononderhandelingen zijn gepland voor de komende week. 

Op 12 mei heeft de minister van JusPol per schrijven het bestuur van de Politiebond uitgenodigd om één vertegenwoordiger af te vaardigen voor een vervolg meeting tussen de Overlegcommissie Justitie en Politie, KPS, SPB en het SZF. Het bestuur van de SPB heeft niet gereageerd op de uitnodiging van de bewindsman, maar heeft wel drie vertegenwoordigers aan de vergadering laten deelnemen. Via de korpschef had de minister de afdeling Humanresource (HRM) van het KPS uitgenodigd voor deze vervolg meeting.

Op deze vergadering hebben de aanwezige leden van de bond een zodanige houding vertoond, dat de meeting uiteindelijk zonder hun is voortgezet. Het resultaat van de meeting was, dat het SZF binnen twee weken een model zoveel mogelijk conform dat van het ministerie van Defensie zal uitwerken en aan Juspol aanbieden. Dit model zal vervolgens ook worden aangeboden aan de korpschef en de Politiebond. Na goedkeuring zal de conceptovereenkomst worden gepresenteerd aan alle actoren. 

De korpschef is op 17 mei formeel door de minister geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken tussen de Overlegcommissie JusPol, de afdeling HRM van het KPS en het SZF. 


De Overlegcommissie is per oktober 2020 voor een goede beleidsafstemming binnen het minister door de Justitieminister ingesteld. De commissie is een werkarm van de bewindsman om op structurele wijze met de vakbonden die op het ministerie opereren te communiceren. Op deze wijze moet er tot een juiste identificatie en inventarisatie van problemen worden geraakt en op efficiëntere manier werken aan de oplossingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: