Del Castilho: “Zaak Pokie hoort in parlement”

Voor grondbeleid is een visie nodig. De rol van grond en de bestemming zijn daarbij belangrijk. Het is ook van groot belang waarom mensen op vruchtbare grond bouwen en niet wordt gekozen voor het verbouwen van gewassen, wat de voedselzekerheid vergroot.

Angelic Del Castilho, DA’91-voorzitter, verwijst naar de Grondwet waarin staat dat elke Surinamer recht heeft op een stuk grond. Dat er zaken zich afspelen is de verantwoordelijkheid van de kiezer. “We moeten niet stemmen op personen waarvan we weten dat die persoonlijke verrijking niet zullen stoppen. Je moet ook kijken hoe iemand aan zijn of haar bezit komt.”

Pokie

Over de zaak Pokie zegt de politicus nog niets tegen te zijn gekomen waaruit blijkt, dat de minister tegen de wet gehandeld heeft. “Uit een aangeboden stuk valt op te maken, dat zij een volgens de wet administratieve handeling heeft gepleegd.”

Del Castilho ziet daarin niets verkeerds. Integere ministers zouden volgens haar juist beschermd moeten worden. Zij uit evenals minister Pokie zelf, haar twijfels over de onpartijdigheid van de commissie die een onderzoek instelt. Om zaken goed af te handelen moet een onafhankelijke instantie in het leven geroepen worden waarbij de politiek geen enkele inbreng heeft. “Maar, we hebben het parlement en daar zou de zaak behandeld moeten worden, want daar moeten de officiële stukken op tafel”,  aldus Del Castilho.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: