Ambassadeurs worden per 1 juli teruggeroepen

Handelsattaché toegevoegd op ambassades 

Alle ambassadeurs en chefs de poste op de Surinaamse missies in het buitenland worden per 1 juli teruggeroepen. De instructies daartoe zijn reeds gegeven. Het proces van herbemensing is vanuit de regerings- en politieke top gaande. Naast de traditionele vorm van diplomatie zullen de taakstellingen van de ambassades worden verbreed. Nadrukkelijker zullen accenten worden gelegd op het aanknopen en versterken van commerciële relaties en er zal meer concrete resultaten moeten worden gehaald uit de internationale samenwerking. Op de meeste ambassadeposten zal er een commerciële attaché worden geplaatst  die investeringen moeten aantrekken en Surinaamse producten zal promoten met het oog op het aanboren van afzetmogelijkheden.

Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zaterdag in het tv programma Kal Aaj Aur Kal op RBN.

Geen kostenpost, maar investering

Volgens de minister wordt de buitenland politiek veelal gezien als een kostenpost; het kost inderdaad veel geld in vreemde valuta. Maar, volgens de nieuwe inzichten van de huidige regering is de buitenlands politiek met onder andere zijn ambassades, zowel politieke- alsmede commerciële investeringen. Het kan veel geld en andere voordelen voor het land opleveren. Het beleid op BIBIS op dit stuk is om veel meer rendement te halen uit deze investeringen. Diplomaten op de buitenlandse posten zullen op het behalen van resultaten worden beoordeeld.

De BIBIS minister noemt als voorbeeld de samenwerking met Marokko. Alles bij elkaar opgeteld zoals beurzen en andere voorzieningen die door Marokko aan Suriname worden aangeboden inclusief kapitaal, kom je dan makkelijk op US$ 2.5 tot US$ 3 miljoen. Afgezet tegen de kosten van de ambassadepost met bemensing die uitkomt op een bedrag van circa US$ 600.000 dan is er sprake van een positief rendement; dus een goede investering. “Dat is een uitkomst van een relatie die zoveel meer kan betekenen voor Suriname indien de commerciële betrekkingen worden aangeknoopt”, aldus minister Ramdin die vindt dat op deze manier naar de buitenlandse posten moet worden aangekeken. Suriname heeft thans in totaal 18 buitenlandse missies. Er moet volgens hem veel meer gehaald worden uit deze investeringen. Van de mensen die op de ambassades geplaatst worden verwacht de minister dat ze moeten presteren, “anders worden ze teruggehaald”.

Politiek kapitaal

In het buitenlands beleid is er ook een politiek deel, met name op bepaalde missies zoals in Nederland, in Washington en bij de VN in New York. Daar wordt de ambassade qua beleid anders ingericht. Daar is sprake van politiek kapitaal. Dat is ook belangrijk, omdat je als land ook veel winst kunt halen uit goede politieke relaties die je kunt aanknopen met landen. De buitenlandse missies bij de VN (New York), in Washington en Brussel (EU) zullen volgens het beleid van Ramdien zich nadrukkelijk actiever focussen op internationale samenwerking. Bij de VN, in Washington en bij de EU zijn er een aantal instituten waar je geld kunt krijgen voor projectfinancieringen. Hij noemt onder meer de UNDP (het Ontwikkelings Programma van de Verenigde Naties) en het Europees Investeringsfonds waar Suriname tot nog toe te weinig uit heeft weten te halen.

Ook uit de bilaterale relatie met België moet meer voor Suriname gehaald worden. “Deze posten kunnen zichzelf bedruipen indien ze US$ 5 tot US$ 6 miljoen aan projecten binnen kunnen halen”, zegt Ramdin. Hij doet ook uit de doeken dat Suriname thans aan het bekijken is om in Genève, Zwitserland, waar onder andere de Wereld Handels Organisatie (WTO) is gevestigd, een missie op te zetten. Dit wil Suriname doen samen met Guyana. Vanwege de hoge kosten hebben Suriname en Guyana het voornemen om daar gezamenlijk een kantoor op te zetten. Beide landen blijven hun eigen soevereine vertegenwoordigingen hebben. In Genève zitten VN organisaties als de UNIDO en UNCTAD waar Suriname nu nog te weinig mee doet. In Ghana, West Afrika, wordt het werk van de Surinaamse ambassade gedaan vanuit een kantoor dat samen met Barbados wordt bekostigd.

SS   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: