Ministerie van Arbeid wil voor mensen met beperking kansen op arbeidsmarkt vergroten

De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking, die zich sterk maakt voor mensen met een beperking, start met een project om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen zelfredzaam te zijn door middel van assistentie, ondersteuning, coaching/begeleiding en training in ondernemerschap. 

Ook is het de bedoeling om de kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten en te versterken door specifieke op maat gesneden vaktrainingen in ondernemerschap, schilderen, assistent constructiewerker en computer hardware level 1 & 2. Hiervoor zullen kandidaten geregistreerd worden, waarna een selectieproces volgt. De deelname is gratis en de registratie kan bij SPWE, Stichting Productieve Werk Eenheden (Saskia Kotino, tel. 8994344) en SAO, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (tel. 457644), zo meldt het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zaterdag 15 mei.

Op 27 februari 2018 werd de proclamatie verklaring ‘Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking’ getekend. De Alliantie bestaat uit het United Nations Development Programme (UNDP), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (nu het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), SAO, SPWE, Stichting Wan Okasi, Stichting Unu Pikin en Stichting Blindenzorg Suriname. 

Het doel van de Alliantie is:

– Het bevorderen van Decent Work voor personen met een beperking door het implementeren van diverse activiteiten die gericht  zijn op het vergroten van  het bewustzijn, dat ook mensen met een beperking  recht hebben op Decent Work

– Het creëren van mogelijkheden en kansen voor personen met een beperking om als werknemers of ondernemers te kunnen functioneren.

– Het volledig gevoel van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen met een beperking. 

Binnen de Alliantie hebben de verschillende projectpartners vanuit hun eigen specialisme en doelstelling de taak om invulling te geven aan het project. In februari 2018 is de SPWE in het kader van de Alliantie aangewezen als het instituut om de begeleiding aan micro-ondernemers en startende ondernemers met een beperking uit te voeren. Vanaf september 2018 is met een financiële injectie van de Vereniging Bedrijfsleven via de UNDP het traject ingezet 17 micro-ondernemers te begeleiden in de opzet of de verdere ontwikkeling van hun onderneming. De SAO is belast met het uitvoeren van vaktrainingen. SPWE en SAO zijn instituten die vallen onder het ministerie van AW&J.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: