Politie en Justitie in Suriname en Frans Guyana versterken samenwerking

De politie- en Justitie-autoriteiten van Suriname en Frans Guyana hebben 6, 7 en 8 mei in Frans-Guyana overlegd gevoerd om te komen tot een verdere samenwerking. Het overleg vond plaats op basis van een overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken die op 15 maart door vertegenwoordigers van de regeringen van Suriname en Frans Guyana werd ondertekend. 

De Surinaamse delegatie bestond naast minister Kenneth Amoksi van het van Justitie en Politie uit de korpschef van het Korps Politie Suriname, Roberto Prade, een vertegenwoordiger van het Hof van Justitie, Anand Charan, en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, Shanta Mahadew. Verder waren afgereisd met de delegatie de Franse ambassadeur Antoine Joly, vertegenwoordigers van het Franse Hof van Justitie, de politie en het hoofd van de gendarmerie Stéphane Bras en Yves Retho, de Franse politie attaché in Suriname. 

Op de residentie van de Prefect (gouverneur ) in Cayenne werd van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen inzake de relatie tussen de twee landen op het gebied van Justitie en Politie. Er is gekeken naar de toepassing van de overeenkomst in de praktijk, vooruitlopend op de ratificatie van een verdrag. 

Daarbij werden door de Franse zijde concrete vragen gesteld over de toepassing van de overeenkomst in de praktijk alsmede de wettelijke bepalingen in Suriname betreffende verkoop van grote hoeveelheden goederen aan illegale gouddelvers, wetgeving op het stuk van mensenhandel en de samenwerking op justitieel gebied betreffende de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Eveneens werd gesproken over de uitwisseling van informatie omtrent criminelen en de vergelijking van DNA-materiaal. 

Beide partijen hebben aangegeven de noodzaak in te zien om de samenwerking op justitieel gebied te versterken. Er zal onder meer gekeken worden naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen bij de vervolging in strafzaken of de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen alsook het delen van informatie met elkaar. 

De Surinaamse delegatie kreeg rondleidingen bij de immigratie post, waar illegalen voor korte tijd worden ondergebracht. Er zijn ook presentaties over de samenwerking tussen de Gendarmerie en de Braziliaanse politie verzorgd. Ook werd een bezoek gebracht aan de Braziliaanse post over de brug bij de Oyapock rivier en ook aan de Gendarmerie waar er een PowerPoint presentatie gehouden werd over de uitrusting inclusief de voertuigen en wapens van de Franse politie. De delegatie werd verder in de gelegenheid gesteld om een live demonstratie bij te wonen van een gesimuleerde bevrijdingsoperatie, waarbij een helikopter, speciale eenheden, een politiehond en drones werden ingezet.’

Ter afsluiting bracht de delegatie een bezoek aan de Prefect waar met verschillende gerechtelijke autoriteiten, zoals de Frans-Guyanese Procureur-Generaal, gesproken is over de uitdagingen van beide landen op gerechtelijk gebied en de mogelijke manieren van samenwerking. Er is daarbij ook aandacht besteed aan de op 15 maart in Parijs getekende overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en hoe verdere invulling hieraan te geven. Ondanks dat deze overeenkomst nog niet bekrachtigd is door Suriname, zullen beide landen alvast kijken naar welke kwesties nu al aangepakt kunnen worden. De Franse zaakgelastigde in Brazilië heeft ook digitaal deelgenomen aan deze meeting. Zodra het mogelijk is, zal hij naar Suriname afreizen om voorgenomen projecten uit te werken.

Tot slot heeft de Surinaamse delegatie ook een uitnodiging gericht aan de Franse collega’s om een tegenbezoek aan Suriname te brengen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: